Partnerství v projektu České zemědělské univerzity

Vstoupili jsme do partnerství projektu

School2Business

ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL – INOVATIVNÍ FORMY SPOLUPRÁCE S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

Logolink OPVK a ČZU v Praze
Projekt řešíme spolu s dalšími osmi středočeskými školami pod vedením řešitelského týmu Provozně-ekonomické fakulty ČZU v Praze6 – Suchdole. Aktivity projektu využijí hlavně žáci oboru Ekonomika a podnikání.
Odkaz na stránky projektu:  S2bportal