Příprava uchazečů o studium na přijímací zkoušku

Škola pro své uchazeče o studium bude organizovat shrnující semináře k přijímací zkoušce.

23/3 (čt) 14:30 hodin   MAT, ČJ

30/3 (čt) 14:30 hodin  ČJ, MAT

6/4 (čt) 14:30 MAT, ČJ

Semináře se může zúčastnit každý, kdo podá přihlášku ke studiu maturitních oborů na zdejší škole.