Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení

Ředitelství vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory:


63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
……………………. max. 5 studijních míst (zaměření na účetnictví, ekonomiku a organizaci, výuka s fiktivní firmou)

18-20-M/01 Informační technologie
…………  max. 5 studijních míst (zaměření – tvorba aplikací C#, sítě, dynamické webové technologie)

23-41-M/01 Strojírenstvi
……………….. max. 8 studijních míst
(zaměření – technologie a konstrukce, CNC)

23-52-H/01 Nástrojař  a  23-51-H/01 Strojní mechanik
….. max. 2 studijní místa

Příhlášky s potvrzením lékaře a doloženým prospěchem ZŠ podávejte na ředitelství školy nejpozději k datu 22. května. Doporučujeme před podáním přihlášky školu kontaktovat (ředitel 731582691, zř SOU 731582655). Přijímací zkouška se již nekoná.