Témata primární prevence 2018/2019

1. ročník

  • Bolest šikany
  • Kyberprostor a jeho nebezpečí
  • Posilování právního vědomí a prevence kriminality
  • Adaptační „GO“ kurz

2. ročník

  • Svoboda nebo závislost?
  • Budování vztahů

3. ročník

  • Finanční gramotnost
  • Jak poznat a zvládat manipulaci

4. ročník

  • Život po maturitě

Mgr. Dana Kučerová