Suit up den na naší škole!

Hoďte se do gala!

Naše škola se připojuje k projektu hrdá škola a vyhlašuje Suit up den, kdy všichni žáci a učitelé přijdou hezky a formálně oblečeni do školy.

Pánové si mohou vzít košile, saka, motýlky, kšandy a cokoliv dalšího, co je napadne. Dámy naopak šaty, kostýmky, košile, sukně či další parádní kousky z jejich nepřeberných zásob ;-).

Tento den by měl být dnem gentlemanských gest a šarmantního vystupování.

Kdy: 22. listopadu 2018.

Těšíme se na báječný den

Den objevů a poznání 2018

Dne 4. října 2018 proběhl ve Střední odborné škole a SOU v Hořovicích již 3. ročník velkého středoškolského dne pro žáky základních škol, kteří se v následujících měsících budou rozhodovat, jakým směrem se bude ubírat jejich další vzdělávání.
Hořovická střední škola připravila tuto rozsáhlou prezentaci ve spolupráci s 25 hlavními zaměstnavateli a odbornými firmami celého regionu. Cílem prezentace firem bylo představit jejich činnost a možnosti uplatnění nejrůznějších profesí. Zaměstnavatelé nabízejí žákům základních škol možnosti podpory studia jak stipendijním programem, tak i odbornými praxemi i zahraničními stážemi. Právě hořovická střední škola je ve spolupráci s firmami velmi aktivní a snaží se všechny své maturitní i výuční obory úzce provázat s prostředím podnikové praxe.
Odborného „Dne objevů a poznání“ se zúčastnilo 25 firem a přibližně 400 žáků základních škol spolu s jejich výchovnými poradci.  Firmy žákům předvedly atraktivní ukázky – výměnu pneumatiky u formule, autodráhu, dálkově ovládané modely, hasičské vozidlo s plnou výstrojí. Odborné firmy žákům prezentovaly precizní výrobky,  jejich použití a žáci si mohli některé produkty zhotovit sami. Druhou linií „Dne“ byly ukázky dovedností  jež mohou žáci studiem na hořovické střední škole získat. Studenti SOŠ a SOU předvedli návštěvníkům CNC technologie, počítačové a programové vybavení školy, 3D tisk, ukázky použití mikropočítačů, ukázky práce v biologické a chemické laboratoři, prezentovala se též fiktivní firma ekonomického oboru. Každý návštěvník dále prošel zámečnickou dílnou a měl možnost si zhotovit jednoduchý výrobek. Odvážnější mohli pod vedením instruktora svařovat kovy v ochranné atmosféře. 
Celou akci podpořil Středočeský kraj (zřizovatel hořovické střední školy) v rámci krajského akčního programu. Díky tomu mohla škola zajistit dopravu pro všechny základní školy, které projevily zájem o účast. Škola akci pořádá proto, aby podpořila žáky v zájmu o  studium odborného směru nebo o kvalitní vyučení a spolu s tím prezentovala svou roli regionálního garanta odborného vzdělání. První ohlasy účastníků svědčí o tom, že dnes již tradiční prezentace má své nezastupitelné místo v době, kdy se každý budoucí absolvent základní školy začíná rozhodovat  o svém budoucím studiu. Den objevů a poznání i studijní nabídka SOŠ a SOU v Hořovicích rozhodování žáků jistě podpoří.

Firmy:

AXA CNC stroje, s.r.o., BUZULUK a.s., GZ Media a.s. Loděnice, KOSTAL CR spol. s.r.o. – Zdice, KOSTAL KONTAKT SYSTEME GmbH – Čenkov, MUBEA spol. s.r.o., Muramoto Manufacturing Europe s.r.o., NOVARES-CZ ZEBRAK s.r.o., Piston Rings Komárov s.r.o., Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s.r.o., Schwarzműller s.r.o. Žebrák, Smurfit Kappa Czech s.r.o. Žebrák, Tedom a.s., Valeo s.r.o.

LIAZ DAKAR – pilot Martin Macík, Karel Houdek – Železářství Žebrák, VILDMAN – svařovací technika, V-Auto Žebrák s.r.o. – ŠKODA, Roman Salač – hasící přístroje, BUGGY – Záluží D5, PHT a.s. – Tuson, CEYS – lepidla, Linde Gas a.s., SDH Komárov, ESAB.

Rozpis ústních maturitních zkoušek OŽP, STR – září 2018

Termín: čtvrtek 13. září 2018

Zkušební místnost: bude upřesněno
dopoledne:

předmět příprava zkoušení student
ČEJ (Vlčková, Karásek) 8,00 – 8,25 8,25 – 8,40 N
  8,25 – 8,45 8,45 – 9,00 Sk
STT (Smíšek, Hrubý) 8,45 – 9,05 9,05 – 9,20 M
ŽIP (Hudcová, Šteffková) 9,05 – 9,25 9,25 – 9,40 N
  9,25 – 9,40 9,40 – 9,55 Sk
  9,40 – 9,55 9,55 – 10,10 St
  9,55 – 10,10 10,10 – 10,25 V
ANJ (Klán, Musílková) 10,10 – 10,35 10,35 – 10,50 N
  10,35 – 10,55 10,55 – 11,10 Sk
SPS ( Hrubý, Lutovská ) 10,55 – 11,10 11,10 – 11,25 L
  11,10 – 11,25 11,25 – 11,40 Č
Obhajoba   11,40 – 12,10 K
    12,10 – 12,40 L
       
PORADA KOMISE  12,45    

odpoledne:

předmět příprava zkoušení student
BIO (Šteffková,Hudcová) 13,30 – 13,50 13,50 – 14,05 N
  13,50 – 14,05 14,05 – 14,20 Sk
  14,05 – 14,20  14,20 – 14,35 F
   14,20 – 14,35 14,35 – 14,50 V
  14,35 – 14,50 14,50 – 15,05 St
  14,50 – 15,10 15,10 – 15,25 R
Obhajoba   15,30 – 15,55 F
    15,55 – 16,20 N
    16,20 – 16,45 Sk
    16,45 – 17,10 R
       
PORADA KOMISE 17,15    
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 17,25    

Volná studijní místa

od 1.9.2018 V OBORECH:

6341M/01 Ekonomika a podnikání  

 • Řízení a ekonomika obchodních a výrobních firem
 • Ekonomika a informatika v podnikání

1820M/01 Informační technologie

 • Informatika v ekonomice, certifikace CISCO – CCNA

2341M/01 Strojírenství

 • Technologie a konstrukce

Bližší informace na telefonním čísle 731 582 691 a 311 516 792.

Informace pro 1. ročníky SOŠ (2018/2019)

Informace o zahájení studia na SOŠ a SOU Hořovice

Vážení rodiče/studenti,

dovolte nám, abychom vám poskytli informace týkající se prvních dnů školního roku 2018/2019.

1. Zahájení školní roku
Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.
Žáci SOŠ (maturitní obory) se dostaví 3. 9. 2018 v 8:15 hod do budovy školy na Palackého náměstí 100.

2. GO kurz
Žáci všech oborů odjedou v pondělí 3. 9. 2018 na GO kurz, jehož cílem je seznámení se žáků mezi sebou, seznámení se s třídními učiteli, výchovnými poradci a ředitelem školy.
Místo konání: Třímany – Kemp „U mloka“ (údolí Berounky, pod hradem Krašov).

Termín: pondělí 3. 9. 2018 – středa 5. 9. 2018 (návrat do Hořovic je plánován do 11 – 12:00 hod).
V místě kurzu je zajištěna pro žáky plná penze a pitný režim. Prvním jídlem je oběd v den příjezdu, posledním jídlem je snídaně v den odjezdu.
V den odjezdu na GO kurz bude třídními učiteli vybrána od každého žáka částka 1 000 Kč jako záloha na GO kurz. Tato částka zahrnuje dopravu autobusem, ubytování a stravování během kurzu.
Vezměte sebou: sportovní oděv a obuv, pláštěnku, repelent, opalovací krém, spacák, láhev na pití, batůžek, průkaz pojištěnce, šátek, psací potřeby, blok, léky – pokud jsou pravidelně užívány. Dále vyplněný a podepsaný formulář „Prohlášení zákonných zástupců dítěte“ – nutné.

3. Školní potřeby
Žáci SOŠ (maturitní obory): přezůvky do školy, visací zámek na šatní skříňku, kvalitní psací a rýsovací potřeby, cvičební úbor. Studenti ŠVP Strojírenství – technologie a konstrukce na předmět praxe budou potřebovat pracovní oděv (montérky a pevnou obuv).
„Informatikům“ doporučujeme (není povinné) pořídit si notebook.

4. Učebnice a další předměty
Potřebné učebnice Vám budou oznámeny při zahájení výuky. Nákup některých učebnic se ve škole řeší hromadnou objednávkou (vyjdou pak o něco levněji). Žáci oborů SOŠ mohou orientačně počítat s těmito částkami.

 • učebnice angličtiny – 630 Kč (již 3. 9. 2018 předat třídním učitelům k hromadné objednávce),
 • žáci oboru Ekonomika a podnikání – učebnice účetnictví 270 Kč (uhradit k 3. 9. 2018 k hromadné objednávce),
 • záloha na čip (čip slouží žákům ke vstupu do budovy a k odběru stravy v jídelně) – 120 Kč (již 3. 9. 2018 předat třídnímu učiteli),
 • učebnice literatury a českého jazyka – 500 Kč (bude se vybírat později, v průběhu září),
 • učebnice matematiky – 550 Kč (uhradit též již k 3. 9. 2018).

Učebnice je možné odkoupit i od studentů vyšších ročníků – burza učebnic.
Prosíme, připravte si přesnou výslednou částku 1 300 Kč/1 570 Kč (obor Ekonomika).

5. Školní stravování
Při nástupu do školy odevzdáte svému třídnímu učiteli vyplněnou přihlášku ke školnímu stravování (nutno vyplnit též telefon rodičů a email strávníka) a potvrzení o souhlasu s inkasem. Obědy se hradí zpětně (po ukončeném stravovacím měsíci). Poplatky za stravování Vám budou inkasovány z oznámeného účtu. Zajistěte dostatečný limit pro platby (600 – 700 Kč). Oběd stojí 26 Kč a svačina 12 Kč.
Pokud služby stravování nechcete využívat, považujte tyto informace za bezpředmětné.
Podrobnosti ke stravování – viz. školní řád jídelny.
Přihláška ke stravování zde. Přihláška ke stravování + potvrzení inkasa zde.

6. Kontakty
Ředitel školy

 • telefon + fax: 311 516 793
 • mobil: 731 582 691
 • email: vkebert@soshorovice

Zástupce ředitele

 • telefon: 311 572 273
 • mobil: 731 582 655

Zástupce SOŠ

 • telefon: 311 516 792 linka 124

Vedoucí jídelny

 • telefon: 311 512 156

Souhrnné informace včetně formulářů ke stažení zde.
Samostatné formuláře:
Přihláška ke stravování
Přihláška ke stravování a potvrzení inkasa
Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlášení zákonných zástupců dítěte (GDPR)

Rozpis ústních maturitních zkoušek IT – září 2018

Termín: pátek 14. září 2018

Zkušební místnost: VYN 2

Čas tažení otázky Čas zkoušení Maturant Předmět Zkoušející/přísedící
8:00 ZAHÁJENÍ ÚSTNÍ MATURIT. ZK.
(maturitní komise a žáci 4. A)
 
  8:10 – 8:30 K Obhajoba Svoboda/Barták
8:25 8:45 – 9:00 P ČJL Kučerová/Karásek
8:45 9:05 – 9:20 K
9:05 9:25 – 9:40 S
9:40 10:00 – 10:15 K ANJ Klán/Musílková
9:45 10:15 – 10:30 L SPI Kebert/Barták
10:30 11:00 – 11:15 K
11:30 12:00 – 12:15 K APC Kebert/Barták
 
12:20 Porada maturitní komise
12:30 Vyhlášení výsledků maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky – podzim 2018

27. 8. 2018   Odevzdání maturitních prací zadavatelům (do 12:00 h).

30. 8. 2018   Praktická maturitní zkouška:

 • třída 4.A – IT (od 7:30 h ve VYN 2),
 • třída 4.B – STROJ (od 7:30 h v N-29),
 • třída 4.B – OŽP (od 8:00 h – učebna na Valdeku).

3. – 7. 9. 2018  Písemné zkoušky společné části maturit – místem konání je spádová
                         škola, bude upřesněno MŠMT.

13. 9. 2018   Ústní maturitní zkouška třídy 4.B (od 8:00 h).

14. 9. 2018   Ústní maturitní zkouška třídy 4.A (od 8:00 h).

 

Bližší informace na nástěnce ve škole ve 2. patře.

        

V Hořovicích 29. června 2018

SOŠ – Harmonogram opravných a klasifikačních zkoušek

Střední odborná škola

Opravné zkoušky

MATEMATIKA – 27. 8. 2018 od 9:00 h, učebna N-26.
Studenti třídy 1.A a 3.C.                 

FYZIKA – 28. 8. 2018 od 9:00 h, učebna N-26.
Studenti třídy 1.A a 1.B.

EKONOMIKA – 27. 8. 2018 od 9:00 h, učebna N-20.
Studenti třídy 3.B.

ÚČETNICTVÍ – 28. 8. 2018 od 9:00 h, učebna N-22.
Studenti třídy 3.B.

EKOLOGIE – 31. 8. 2018 od 8:15 h, učebna N-41.
Studenti třídy 1. B.

CHEMIE A PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE – 31. 8. 2018 od 8:15 h, učebna N-41.
Studenti třídy 1.B.

STROJNÍ SOUČÁSTI – 27. 8. 2018 od 9:00 h, učebna N-29.
Studenti třídy 2.B.

STAVBA A PROVOZ STROJŮ – 27. 8. 2018 od 9:00 h, učebna N-29.
Studenti třídy 3.C.

Klasifikační zkoušky

ROČNÍKOVÁ PRÁCE27. 8. 2018 od 10:00 h, učebna N-29.
Studenti třídy 3.C.

 

V Hořovicích 29. června 2018.

SOU – Harmonogram opravných a klasifikačních zkoušek

UČILIŠTĚ

Odborný výcvik 27.8.-28.8.2018 od 7,30hod.
3N, 3NZ, 2NZ, 1Z.

Strojnictví 29.8.2018 – 8,00hod.
1Z, 2NZ.

Technologie 29.8.2018 –  10,00hod.
3N, 3NZ.

Stroje a zařízení 29.8.2018 – 10,00 hod.
3NZ.

PCS (programování) 29.8.2018 – 12,00 hod.
3N, 3NZ.

Technická dokumentace 29.8.2018  – 12,00 hod.
3N, 3NZ, 1Z.

Matematika 30.8.2018 – 8,00 hod.
2NZ, 3NZ.

Základy ekologie a chemie 30.8.2018 – 10,00 hod.
1Z.

PCS 29.8.2018 – 12,00 hod.
3N, 3NZ.

Technologie 30.8.2018 –  10,00 hod.
3NZ.

Sportovní den 27.6.2018 – Pokyny

KOPANÁ – chlapci
V kolik: 8:15 hod.
Kde: Fotbalový stadion Hořovice.
Pedagogové: Pangerl, Karásek, Klán, Nejedlý.
Pokyny: 4 + 1 hráč, minimálně 5, maximálně 8 hráčů, vhodná obuv (nevhodné jsou kopačky s kolíky), doporučené jsou holenní chrániče.

TURISTIKA – chlapci, dívky
V kolik: 8:15 – 12:30 hod.
Kde: sraz před SOŠ Hořovice (Palackého nám. 100).
Pedagogové: Vlčková, Hráchová, Kučerová, Krausová, Lutovská.

NOHEJBAL – chlapci
V kolik: 10:00 hod.
Kde: hřiště SOŠ Hořovice.
Pedagogové: Hrubý.

CYKLISTIKA – chlapci, dívky
V kolik: 8:15 – 12:30 hod.
Kde: sraz před SOŠ Hořovice.
Pedagogové: Musílková, Vacovský.
Pokyny: jízdní kolo v provozuschopném stavu – nutné funkční brzdy, povinná cyklistická helma.

VYBÍJENÁ – dívky
V kolik: 8:15 – 9:00 hod.
Kde: hřiště SOŠ Hořovice.
Pedagogové: Hudcová, Hájková.

BASKETBAL – chlapci, dívky
V kolik: 9:00 – 10:00 hod.
Kde: hřiště SOŠ Hořovice.
Pedagogové: Šteffková.

 

Určení učitelé budou vedoucí na jednotlivých sportovištích, zabezpečují soupisky účastníků.

ZMĚNA HARMONOGRAMU VYHRAZENA.

Sportovně turistický kurz 2. ročníků – pokyny

Třída: 2.A, 2.B

Termín: 18. června – 22. června 2018

Místo: Kemp „U MLOKA“ Třímany, Jindřich Sklenička tel. 725 348 980

Cena: 680 Kč – vybereme při příjezdu do kempu.
Cena zahrnuje celodenní stravování a pitný režim. Ubytování v chatce hradí škola.

Kurz je povinný, zúčastní se ho všichni žáci výše uvedených tříd, kromě řádně osvobozených od TEV na tento školní rok.

Sraz: v pondělí 18. června 2018 v 8.15 hod před školou na Palackého náměstí s koly.

Odjezd: v 9.00 hod na kolech po trase:
Záluží, Cerhovice, Třenice, Zbiroh, Drahoňův Újezd, Biskoupky, Vejvanov, Hřešihlavy, Třímany a cílový kemp.
Batohy a další potřebné osobní věci budou od školy odvezeny – zajistí škola. Tyto věci je možné přivést a uložit škole již v pátek 15. června. Během dopoledne proběhne přesun a ubytování, první strava v místě pobytu je v pondělí oběd, poslední strava je v pátek snídaně.

Příjezd: v pátek 22. června kolem 14.00 hod, opět ke škole v Hořovicích, kam budou převezeny batohy.

Upozornění: po dohodě s vedoucím kurzu mohou žáci, kteří by nezvládli cyklistickou část kurzu, absolvovat kurz bez kola. Doprava do místa konání kurzu a zpět zajistí zákonní zástupci. Příjezd do kempu naplánujte na 13 hodinu.

SEZNAM POTŘEB NA SPORTOVNĚ-TURISTICKÝ KURZ:

 • jízdní kolo vybavené k provozu na silnici podle předpisů
 • souprava na opravu kol a duší
 • cyklistická přilba – povinně!!!
 • oblečení na cyklistiku
 • zámek na kolo, stačí jeden na dvojici
 • sportovní oblečení – pro teplé i studené počasí
 • sportovní obuv – pro míčové hry i pohyb v přírodě
 • obuv do vody – ne žabky!
 • plavky
 • teplé převlečení po sportu
 • hygienické potřeby
 • léky – pokud se musí pravidelně užívat
 • sluneční brýle a pokrývka hlavy
 • ochranný krém na opalování
 • repelent, postřik proti klíšťatům
 • pláštěnka
 • kartička zdravotní pojišťovny
 • občanský průkaz
 • kapesné – cca 500 Kč
 • hudební nástroj – kdo hraje
 • maximálně 6 ks balená minerálka po 1,5 l
 • prohlášení F1 a F2 řádně vyplněné a podepsané – vybereme už před odjezdem u školy!

Prosím o důkladnou kontrolu jízdního kola, zejména se zaměřením na správnou funkci obou brzd a řazení!

Mgr. Karel Pangerl
vedoucí kurzu

Exkurze ZOO Praha 1.B – pokyny

Exkurze se koná ve čtvrtek 28. června 2018.

Sraz v 7:45 hod, vlakové nádraží Hořovice.

Odjezd rychlíkem č. 757 v 7:58 (příjezd 7:56 hod).
Rychlík staví ve stanicích: Rokycany, Kařez, Hořovice, Zdice a Beroun (je možné nastoupit kdekoliv, avšak je nutné se předem nahlásit třídnímu učiteli).
Příjezd Praha, Hlavní nádraží v 9:01 hod. Přejezd MHD (metro, stanice Nádraží Holešovice + bus č. 112 Zoologická zahrada).

Návrat v 15:00 hod.

Ceny:

 • vstup zoo: 150 Kč (Happy Mondeys 50 Kč),
 • MHD Praha: 48 Kč (2x 24 Kč),
 • vlak ČD: 91 Kč (jízdenky budou objednány předem: 50% sleva na zpáteční jízdné + zdarma místenky).

Celkem 200 Kč, které je třeba odevzdat učiteli do 21. června 2018.

Jízdenku na vlak je možné si zakoupit samostatně. ČD nabízejí akci VLAK+ZOO (když nahlásíte, že jedete do ZOO Praha, máte slevu na jízdné 25%).
https://www.cd.cz/typy-jizden…/vnitrostatni-jizdenky/-26121/

Sebou svačinu, pití, dobrou náladu a vychování + kapesné na suvenýry, občerstvení či vláček/lanovku v zoo.

 • cena lanové dráhy: 25 Kč,
 • cena vyhlídkového vláčku: 40 Kč (děti a držitelé ZTP 30 Kč).

Po celou dobu exkurze platí pravidla jako ve škole, viz. školní řád.

Žáci se mohou zúčastnit fotografické soutěže, kterou pořádá ZOO Praha.

Ing. M. Hájková

Opravné zkoušky žáků 4. ročníky

TŘÍDA 4.A

PŘEDMĚT: Tvorba aplikací

STUDENT: K.D.

DATUM: 12. 6. 2018 od 12.00 hodin

KOMISE: ing. Kebert, p. Barták , ing. Hájková

TŘÍDA 4.B

PŘEDMĚT: Biologie člověka

STUDENT: N.M.

DATUM: 25. 6. 2018 od 9.00 hodin

KOMISE: ing. Hudcová, Mgr. Šteffková, ing. Hájková

 

PŘEDMĚT: Matematika

STUDENTKY: S.N., S.G.

DATUM: 25. 6.  2018  od  9.00 hodin  

KOMISE: Mgr. Plecitá, Mgr. Hráchová, ing. Hudec   

1 2 3 8