Maturita – jaro 2020

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky

1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.

ŽÁCI S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: Navýšení časového limitu o 25 %

Jaro 2020

Termíny didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 jsou:

Písemná práce společné části

  • středa 8. dubna 2020
  • čtvrtek 30. dubna 2020

Didaktický test společné části

  • 4. – 6. května 2020

Odevzdání MP

Jarní termín pro odevzdání maturitní práce je do

duben 2020

Maturitní práci odevzdejte třídnímu učiteli.

Posudek maturitní práce obdržíte dva týdny před obhajobou MP.