Tisková zpráva – úspěch našich žáků v okresním kole olympiády z anglického jazyka

Dne 26. 2. 2015 proběhlo na půdě Gymnázia Václava Hraběte Hořovice okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Do okresního kola mohli postoupit pouze dva nejlepší studenti ze školního kola. Naši studenti se v silné konkurenci umístili na skvělých pozicích, což dokládá výsledková listina. Michal Kořínek z 1.A obsadil senzační druhé místo a Adam Lukáš z 2. C se umístil na velmi pěkném pátém místě. Těmto dvěma studentům děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Bc. Martin Klán

stu_olymp_aj_2015 olymp_2015

 

Tisková zpráva – Škola získala prestižní ocenění „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“

Dne 11.11. 2014 bylo škole předáno v budově České televize na Kavčích Horách velmi významné ocenění „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“. Naše škola se tímto zařadila mezi 3 tři školy (z toho 2 veřejné školy) ve Středočeském kraji, které jsou nositeli tohoto ocenění.

 

DZ_sossou_horo245

 

K přečtení – originální informace – tisková zpráva (PDF) :

Tisková informace_Praha a STC-1

Tisková zpráva – 22 a 23.9 2014 škola hostila setkání Přidružených škol UNESCO

Celorepublikové konference se zúčastnilo 70 účastníků z ë středních a základních škol celé České republiky, hostem byt i koordinátor přidružených škol UNESCO ze Slovenské republiky z gymnázia v Banské Štiavnici. Během konference si účastníci vyměnili zkušenost z působení na svých školách z oblasti enviromentální výchovy, z oblasti problematiky lidských práv a multikulturní výchovy. Druhý den konference proběhl odborný program – workshopy v sekcích výše uvedených tématických okruhů. Součástí pobytu hostů v Hořovicích byla i prohlídka hořovického zámku a odborná přednáška pana Karla Urbana z Újezdního úřadu Brdy o budoucnosti zamýšlené Chráněné krajinné oblasti Brdy.  Škola děkuje všem kteří se podíleli na zajištění konference, zejména Středočeskému kraji, který konferenci podpořil z fondu hejtmana kraje, stejně tak i Městu Hořovice, které bezplatně zapůjčilo sál v radnici a též Svazu soukromých zemědělců za finanční příspěvek.

V následující galerii přinášíme fotodokumentaci z průběhu konference v sále hořovické radnice.

 

 

 

Připravujeme přijímací řízení 2015

Tisková zpráva:

Podobně jako ostatní střední školy i SOŠ a SOU se připravuje na nastávající přijímací řízení. Čím bude letošní nabídka studia zajímavá?
Škola v přijímacím období vsadí především na tradiční maturitní obory a na obory s výučním listem, ale s novými pohledy v nových vzdělávacích programech. Například v oboru Ekonomika a podnikání se uchazeči mohou těšit na nový vzdělávací program „Řízení a ekonomika obchodních a výrobních firem“ a překvapením bude i probíhající akreditace dvou nových oborů vzdělání. Škole se podařilo dohodnout se zaměstnavateli nové stipendijní programy, a to hlavně u technických oborů vzdělání (70 % žáků má zajištěno stipendium a je jim též zaručeno jisté pracovní místo po absolvování školy). Díky úzkému kontaktu školy s praxí je umožněno i žákům netechnických oborů vykonávat výrobní, organizační a ekonomické praxe v „ostrých“ provozech. Ve dnech 7. a 8. října 2014 škola představí veřejnosti svou studijní nabídku na veletrhu škol ve Společenském domě ve Zdicích.

Tradičními bonusy naší školy (nad rámec povinné výuky) jsou: a) zavedená výuka s registrovanou fiktivní firmou; předpokládá se, že příslušné ministerstvo obnoví možnost zkoušek psaní na klávesnici (pro ekonomické obory); b) pro IT obor certifikace CISCO Networking Academy – CCNA; c) svářečská škola pro strojírenské obory včetně zkoušky.

Škola nově zavedla systém celoživotního vzdělávání v rámci projektu UNIV3.

Pro žáky vycházející ze základní školy nabídneme zcela jistě odpovídající a kvalitně vyučovaný obor vzdělání – žáci pak nemusí dojíždět do vzdálených měst za stejným oborem.
Doporučujeme žákům i jejich rodičům navštívit dny otevřených dveří SOŠ a SOU Hořovice. Avšak nejen v prezentačních dnech se lze podrobněji informovat o možnostech studia na zdejší odborné škole.

 

Blíže na stránce „přijímací řízení“.

Tisková zpráva – Hořovice budou hostit dvacáté výroční setkání Přidružených škol UNESCO v ČR

V příloze si přečtěte tiskovou zprávu o konferenci Přidružených škol UNESCO v ČR . Ve  dnech 22. – 23. září 2014 setkají na celostátním setkání Přidružených škol UNESCO v ČR, jehož hostitelem bude Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Hořovicích.

Text zprávy ke stažení PDF:   tiskova_zprava_UNESCO2014

 

Záchrana škeble rybničné

Jako škola s ekologickým a přírodovědným studijním programem jsme byli osloveni Vojenským újezdem Brdy ke spolupráci na záchraně raka kamenáče a škeble rybničné. V říjnu byl vypuštěn a vyloven Hořejší padrťský rybník, kde zmíněné živočišné druhy žijí a vzhledem k tomu, že rybník zůstane z důvodu čištění bez vody až do jara, zimu by zcela jistě nepřežili.

 

1. listopadu se tedy vydala na záchrannou akci třída 1. B oboru Ochrana a tvorba životního prostředí v čele s ředitelem školy ing. V. Kebertem a učitelkou biologie Mgr. J. Šteffkovou. Všichni byli vybaveni gumovými rukavicemi, kbelíky , gumovkami, horkým čajem a dobrou náladou.

Počasí se absolutně nepovedlo. Vítr, déšť, zima. Přesto studenti nepolevili ve svém odhodlání a do bahna se vrhli s nasazením. Raky už bohužel žádné neobjevili, škeblí však bylo dost. Škeble rybničná je největší měkkýš žijící v České republice a je to chráněný živočišný druh.

Všechny škeble byly z kbelíků přendány do beden a následně převezeny do Dolejšího rybníku.

Celá akce trvala čtyři hodiny a za práci v nepříznivých podmínkách patří studentům velký dík. Spolupráce s okolními podniky a organizacemi je součástí praxe našich studentů.

Mgr. J. Plecitá, Mgr. J. Šteffková

Foto: J. Šteffková

1 2