Záchrana škeble rybničné

Jako škola s ekologickým a přírodovědným studijním programem jsme byli osloveni Vojenským újezdem Brdy ke spolupráci na záchraně raka kamenáče a škeble rybničné. V říjnu byl vypuštěn a vyloven Hořejší padrťský rybník, kde zmíněné živočišné druhy žijí a vzhledem k tomu, že rybník zůstane z důvodu čištění bez vody až do jara, zimu by zcela jistě nepřežili.

 

1. listopadu se tedy vydala na záchrannou akci třída 1. B oboru Ochrana a tvorba životního prostředí v čele s ředitelem školy ing. V. Kebertem a učitelkou biologie Mgr. J. Šteffkovou. Všichni byli vybaveni gumovými rukavicemi, kbelíky , gumovkami, horkým čajem a dobrou náladou.

Počasí se absolutně nepovedlo. Vítr, déšť, zima. Přesto studenti nepolevili ve svém odhodlání a do bahna se vrhli s nasazením. Raky už bohužel žádné neobjevili, škeblí však bylo dost. Škeble rybničná je největší měkkýš žijící v České republice a je to chráněný živočišný druh.

Všechny škeble byly z kbelíků přendány do beden a následně převezeny do Dolejšího rybníku.

Celá akce trvala čtyři hodiny a za práci v nepříznivých podmínkách patří studentům velký dík. Spolupráce s okolními podniky a organizacemi je součástí praxe našich studentů.

Mgr. J. Plecitá, Mgr. J. Šteffková

Foto: J. Šteffková

1 2