Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR)

Ředitelství školy ve spolupráci se smluvním administrátorem veřejných zakázek, společností ALTA PRO s.r.o. | www.altapro.cz
Vyhlašuje následující výzvu k podání nabídek v rámci výzvy OPVK – CZ
.1.07/1.1.00/56.0890 s názvem „Zahraniční kurzy pro pedagogy a studenty“ . Termín uzávěrky je 14.7.2015 ve 12:00 v podatelně školy.

Výzva k podání nabídek a text dokumentace viz PDF příloha
Dokumentace 2
Dokumentace 1

Výběrové řízení – dodávka tabletů

Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Moderní učitel 21. století“ pod č.   CZ.1.07/1.3.00/51.0019
Zahajujeme nabídkové řízení pro VZMR na dodávku 20 ks tabletů.

V příloze je uveřejněna ke stažení dokumentace veřejné zakázky. Kdokoli splňuje požadavky, v dokumentaci uvedené, může podat nabídku.

Dokumentace_tablety

—————————————————————–

Výběrové řízení ukončeno dne 31.3.2015.

Zde uveřejňujeme výsledky VŘ. – PDF dokumenty povinné k uveřejnění:

Priloha c.1               kupni_smlouva         Vysledek_vyberoveho_rizeni

Protokol_verejne_zakazky

 

 

 

 

 

1 2