Prezentace Fakulty rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Dne 14.1.2020 jsme na naši školu pozvali Dr. Tomáše Korytáře z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který si připravil zajímavou prezentaci studijních programů na fakultě rybářství a ochrany vod. Prezentace byla určena studentům ekologického a veterinárního oboru. Nejdříve byli seznámeni se studijními programy na fakultě vzhledem k oborům, které studují na naší střední škole, dále získali informace o dalších možnostech, které škola nabízí v rámci různých praxí a exkurzí jak v České republice, tak v zahraničí. Fakulta je špičkově vybavena nejmodernější technikou a poskytuje stipendijní podporu studentů.

Velmi zajímavá byla část, která byla prezentována studentem bakalářského studia Václavem Kučerou. Týkala se jak vlastního života na fakultě, tak i ukázky jednotlivých praktických cvičení i výzkumů.

Dále byl poskytnut prostor studentům na vlastní dotazy.

Tato prezentace poskytla studentům jednak nové informace o tom, kudy se případně mohou vydat po úspěšném ukončení této střední školy a zároveň působila i jako další motivace pro jejich každodenní práci při výuce.

Mgr. Alena Musílková a Ing. Miluše Hájková

Opět jsme vyhráli!

V krajské anketě Škola doporučená zaměstnavateli, se naší škole podařilo obhájit 1. místo ve Středočeském kraji. Oceněny jsou pouze 2 veřejné školy a jedna škola korporátní.

  1. SOŠ a SOU Hořovice, Palackého náměstí 100
  2. ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, o.z.
  3. Střední průmyslová škola a VOŠ Příbram, Hrabákova 271.