Mléko do škol

Sdělujeme všem žákům školy, že se škola zapojila do projektu „Mléko do škol“. V praxi to znamená, že každý žák školy bude mít jednou týdně nárok na bezplatný odběr jednoho balení vybraného mléčného výrobku. (sýr, jogurt, mlého, tvaroh …… ).

Žáci si výrobek odeberou v prostoru školní jídelny (na SOU výdejny), mohou je přímo zkonzumovat nebo si jej odnést domů.

 

Informace k dodávkám:
* Nárok na plně či částečně dotované mléko a mléčné výrobky mají všichni žáci SŠ a ZŠ včetně přípravných tříd ZŠ a přípravného stupně speciálních ZŠ.
* Doporučujeme Vám informovat žáky popř. rodiče o možné nabídce, až poté, co budou schválené výrobky, které budeme moci dodávat do škol, např. začátkem září, informace Vám zašleme.
* Je zcela na uvážení školy zda bude odebírat pouze neochucené mléko či rozšíří pro žáky nabídku výrobků zdarma o plátkové sýry, jogurty apod. Stejně tak se škola rozhodne zda nabídne dětem i částečně dotované ochucené dotované mléko a mléčné výrobky. Toto rozhodnutí lze kdykoliv během roku měnit
.
* Připravujeme webové prostředí, kde si budete moci upravit složení plánované dodávky nebo objednat ochucené mléko či nedotované výrobky apod. Samozřejmě bude dále možné objednávat i stejným systémem jako dosud, tzn. např. mailem.
* Z organizačních důvodů zahájíme cca v polovině září 2017 dodávky neochuceným mlékem, tzn. do školy Vám bude dodáno trvanlivé neochucené mléko v počtu uvedeném v kolonce zúčastněných žáků na RH. Plátkové sýry, jogurty, bezlaktózové výrobky apod. bude možné objednat až pro následující závozy.

* Termín dodání Vám předem oznámíme mailem a naleznete jej včas i ve schránce školy, kde bude uveden i tzv. hlavní závozový den, tzn. den v týdnu, kdy by se dodávky do Vaší školy měly uskutečňovat.
*
Frekvence dodávek a celkový nárok na žáka resp. školu bude stanoven až podle celkového počtu přihlášených žáků v ČR. Tzn. finanční prostředky vyčleněné vládou na tento projekt budou rozděleny podle počtu zúčastněných škol, resp. žáků. Výši nároku Vám po jejím zveřejnění sdělíme a budeme kontrolovat, aby celkový nárok školy nebyl překročen. Z finančního limitu na školní rok a žáka resp. školu bude postupně čerpáno dle výběru produktů a jejich dotace. Tzn. např. za dodané plátkové sýry či neochucená mléka bude škole z celkového nároku odečtena vyšší částka než za dodaná ochucená mléka, neboť dotace na jednotlivé produkty se liší. Vše si budete moci kontrolovat i Vy ve schránce školy na www.laktea.cz.

* Nabídku plně i částečně dotovaných výrobků Vám zašleme, jakmile SZIF a MZe dokončí schvalovací proces. Tak jako v předcházejících letech budeme do škol dodávat i nedotované výrobky splňující tzv. Pamlskovou vyhlášku. Vše bude zveřejněno i na www.laktea.cz.
* Na www.laktea.cz naleznete také odpovědi na nejčastější otázky, pokud budete potřebovat více informací.

Partnerství v projektu České zemědělské univerzity

Vstoupili jsme do partnerství projektu

School2Business

ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL – INOVATIVNÍ FORMY SPOLUPRÁCE S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

Logolink OPVK a ČZU v Praze
Projekt řešíme spolu s dalšími osmi středočeskými školami pod vedením řešitelského týmu Provozně-ekonomické fakulty ČZU v Praze6 – Suchdole. Aktivity projektu využijí hlavně žáci oboru Ekonomika a podnikání.
Odkaz na stránky projektu:  S2bportal

 

Mechatronika a automatizace

Získání dovedností v oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, CZ.1.07/1.1.3201.0037

logoopvk

SOŠ a SOU Hořovice je partnerem projektu od 1.4.2012. Partnerství v projektu je pro školu užitečné k získání vědomostí o moderních technologiích a k získání odborných vazeb k zaměstnavatelům. Přínosem je vedle materiálního vybavení také velmi cenné portfolio znalostí a učebních materiálů, které škola využívá ve výuce všech technických oborů, které má zařazené.

V následujících odkazech čtěte zprávu o řešení projektu:

Link 1. Informace o projektu

Link 2. Klicova aktivita 1 -zpráva 18.6.2012

Link 3. Klíčová aktivita 1 – zpráva 29.10.2012

Link 4. Klíčová aktivita 1 – zpráva 19.11.2012

 

Součástí projektu je získání souboru cvičných panelů FESTO - vzduchotechnika.

Součástí projektu je získání souboru cvičných panelů FESTO – vzduchotechnika.