Lednový den otevřených dveří 14.1.2017

Vážení uchazeči o studium,

Druhý den otevřených dveří v sobotu 14. ledna 2017 bude v době od 9:00 do 12:00 hodin organizován:

  • pro maturitní obory v budově Palackého náměstí 100
  • pro obory s výučním listem v Tlustici 28. Zde bude přítomen i zástupce zaměstnavatelů, který podá informace ke stipendijním programům.

Uchazeči o studium obdrží přednostní pozvánku na přípravu k přijímací zkoušce.

Viz sekce „přijímací řízení „.

 

Termíny čtvrtletních rodičovských schůzek a pedagogických rad

Pedagogická rada pro SOŠ (obory s mat. Palackého náměstí) se koná 24.11.2016 od 13,15 hod.

Třídní schůzky na SOŠ (obory s mat., Palackého nám. 100) se konají ve čtvrtek 24.11.2016 od 15,30 hod.

——————————————————————————–

Pedagogická rada pro SOU (obory s VL , Tlustice 28) se koná 23.11.2016 od 12,30 hod.

Třídní schůzky na SOU (obory s VL, Tlustice 28) se konají ve čtvrtek 23.11.2016 od 14,30 hod.

Z činnosti našich fiktivních firem

V současné době na naší škole působí dvě fiktivní firmy.

R-tec je fiktivní firma, která vznikla v září roku 2015. Zabývající se prodejem robotických technologií. Zajišťuje také servis zakoupených produktů našimi specializovanými pracovníky, rovněž nabízí prodej prodej náhradních dílů a možnost dopravy.

www.rtec.wbs.cz

Fiktivní firma Design & Product, založena v září 2013, se zabývá Návrhářskou, designérskou a aranžérskou činností.

 

Ve čtvrtek 9. 6. 2016 se uskutečnil veletrh fiktivních firem v Písku, na kterém se naše škola předvedla s dvěma stánky firem. Sjelo se zde 26 firem z Žatce, Volyně, Mostu,Telče, Plzně, Příbrami, Prahy, Sokolova a samozřejmě i z Hořovic.
V Písku během náročného obchodování probíhalo pět soutěží, kterých jsme se zúčastnili. Soutěže probíhali v následujících kategoriích: soutěž o nejlepší anglický katalog, nejlepší webové stránky, nejlepší leták, nejpoutavější stánek a tajná soutěž o nejlepší obsluhu zákazníka.
Naše umístění v soutěžích je na 4. místě v soutěži o nejlepší anglický katalog a o nejpoutavější stánek. Nakonec v tajné soutěži o nejlepší obsluhu na stánku jsme získali 1. místo.
Pro příští rok plánujeme účast na dalších veletrzích a doufáme, že naše účast bude minimálně takto úspěšná a povede nás stále ke zlepšení našich výkonů a obohacení znalostí z oboru, který jsme si pro život vybrali.

 

 

Dne 9. a 10. 12. 2015 se uskutečnil veletrh fiktivních firem na SPŠ dopravní v Plzni, jehož se zúčastnilo 24 firem, včetně dvou našich.  Prvního dne proběhly přípravy stánků, firemní prezentace a promítání reklamních spotů. Následujícího dne se uskutečnilo obchodování mezi firmami a též s přítomnými hosty, studenty a členy vyhodnocovací komise. Během obchodování zaznamenali naši zaměstnanci velký úspěch a prodaly mnoho produktů.

V odpoledních hodinách proběhlo vyhlášení výsledků v několika kategoriích, a to: nejlepší prezentace, reklamní spot, katalog a stánek. V kategorii „Nejlepší reklamní spot“ jsme se umístily na druhém místě a v kategorii„Nejlepší prezentace“ na třetím.

 

Dne 27. 1. 2016 se naše škola zúčastnila veletrhu fiktivních firem v Praze na Vinohradech. Veletrhu se celkem zúčastnilo 26 firem z Mostu, Písku, Příbrami, Liberce, Pražských vysokých škol, Benešova, Ústí nad Labem či Plzně i z Kralup nad Vltavou. Celá událost se odehrála během jediného dne. Soutěžilo se v následujících kategoriích: hlavní soutěž, tajná soutěž (nejlepší katalog), nejlepší prezentace a nejlepší leták.

V hlavní soutěži, jež obsahovala obchodování v českém i anglickém jazyce, jednání se zákazníky, vyplňování dokladů a všeobecnou znalost ekonomiky, se naše firma, i přes velikou konkurenci, umístila na zaslouženém druhém místě. Na druhém místě jsme se rovněž umístily v tejné soutěži o nejlepší katalog. V prezentaci jsme potom obsadili uspokojivé páté místo.

Těchto úspěchů bychom však nikdy nedosáhli, bez vzájemné spolupráce a dostatečného času na přípravu. I v této chvíli se připravujeme na následující akci, kde bychom rádi dosáhli podobného umístění.  Rovněž jsme vděční za možnost si takto vyzkoušet obchodování a ekonomiku v praxi.

 

Galerie z přehlídky fiktivních firem na OA Příbram

Velký technický den 2016

Den 30.září 2016 jsme pro žáky základních škol regionu připravili netradiční seznámení s učebními a maturitními obory naší školy. Zaměřili jsme se na propagaci technického a odborného vzdělávání. Velký díl patří zástupkyni ředitele Mgr. Alena Lhotákové za vedení týmu učitelů a organizaci dne. Škola zajistila svoz žáků ze základních škol k absolvování hodinového programu, kde jim byly prezentovány hravou formou všechny maturitní i učební odbornosti ve škole. Dlužno říci, že četní žáci byli v dílnách poprvé v životě.
Pro velký ohlas se v roce 2017 akce opakuje, ovšem již s podporou Středočeského kraje v rámci KAP.
Součástí dne byly prezentace firem, které připravily velmi zajímavý program. Na prezentačních stáncích si mimo jiné mohou zájemci ověřit, zda o ně bude po absolvování školy zájem i na trhu práce i co se v dané firmě vyrábí. Hlavním sponzorem byla společnost VILDMAN svařovací technika, s.r.o Hořovice a další firmy: BUZULUK a.s., KOSTAL CR, spol. s.r.o., KOSTAL KONTAKT SYSTEME Gmbh, MUBEA, spol. s.r.o., Muramoto Manufacturing Europe s.r.o., Schwarzműller, s.r.o., Smurfit Kappa Czech, s.r.o. Akci si prohlédli též představitelé Krajské hospodářské komory Střední Čechy, starostové obcí Tlustice a Hořovice, jednatelé společností a vedení regionální berounské a hořovické pobočky Úřadu práce. Velmi kvalitní akce měla charakter veletrhu vzdělávání.

Adaptační Go kurz 2016

Ve dnech 31.8.-2.9.2016  se studenti prvních ročníků zúčastnili adaptačního kurzu v rekreačním středisku Sobenský rybník u Rožmitálu. Cílem je usnadnit přechod studentům do nového prostředí a pomoci s adaptací v novém kolektivu. Nedílnou součástí tohoto kurzu je prevence rizikového chování v podobě interaktivní přednášky pod vedením npor. Bc. Pavla Kincla, vedoucího Obvodního oddělení Policie České republiky v Berouně, která je zaměřena  zejména na šikanu, kouření a první diagnostiku rizikového chování účastníků.

Dalším cílem kurzu jsou  aktivity zaměřené na vzájemné poznání studentů a učitelů, kooperativní hry zaměřené na týmové řešení problémů, sebepoznávací hry zaměřené na hledání vlastních mezí a hry na rozvoj důvěry.

Škola zajistila prostory pro tématické cvičení Policie ČR

Dne 28.6.2016 škola poskytla Policii ČR svou budovu na Masarykově ulici 387 pro provedení tématického cvičení zásahu při případném útoku na školu. Cvičení se zůčastnily policejní jednotky pořádkové policie a zásahová jednotka. Cvičení proběhlo od 10 do 11 hodin. Během cvičení došlo ke cvičné střelbě, což vyvolalo četné dotazy občanů na situaci. Protože informace o chystaném cvičení nebyla určena široké veřejnosti, dopředu jsme o příprarvě cvičení neinformovali.

ilustace_cvic

Exkurze do firmy KOSTAL CR

V pátek 20. 5. 2016 a 27. 5. jsme navštívili firmu KOSTAL CR. Exkurze se zúčastnili studenti 1. a 2. ročníku SOŠ a SOU Hořovice, kterým firma KOSTAL zajistila dopravu firemním autobusem. Nejdříve jsme se sešli v zasedací místnosti, kde nám zaměstnanci prostřednictvím videa o historii představili firmu, výrobní program a ukázku výrobních produktů. Práci konstruktérů představil jeden z dlouholetých zaměstnanců pan Tomáš Suttr, který je také absolventem SOŠ a SOU Hořovice. Studentům popsal proces vývoje podvolantového modulu a přinesl s sebou ukázky produktů, které si mohli studenti prohlédnout.
Pro zpestření programu proběhla vědomostní soutěž o mobilní telefon a další zajímavé ceny. Studenti tipovali značky aut, do kterých vyrábí firma podvolantové moduly. Vítězi soutěže se za SOŠ stal žák 2.B František Hlavatý, za SOU žák 1. NZ Tomáš Kichula.
Potom si prohlédli lisovnu a plně automatizovanou výrobu za doprovodu zkušených kolegů z oddělení výroby.
Po 2 hod. programu se studenti přesunuli do Cerhovic, kde je špičkově vybavená nástrojárna, středisko automatizace a modelárna. Těmito prostory je provedl p. Michal Vrňata, který je odborníkem v oboru konstrukce forem. Po prohlídce každý obdržel drobný dárek.
Studentům se ve firmě KOSTAL CR velmi líbilo, dozvěděli se spoustu zajímavých informací a někteří z nich hned na místě podepsali přihlášku na prázdninovou brigádu.
Exkurze ve firmě KOSTAL CZ byla pro studenty velkým přínosem a stala se prvním krokem pro úspěšné uplatnění našich studentů v praxi v okolních průmyslových podnicích.
Ing. Václav Fryš

SOŠ a SOU Hořovice se stala přípravným centrem pro mezinárodně nejuznávanější jazykové zkoušky

Tento školní rok uzavřela naše škola partnerskou smlouvu s jazykovou školou Cambridge P.A.R.K., která je jednou z 9 autorizovaných center zkoušek Cambridge English v České republice. Díky této spolupráci mají naši studenti možnost získat mezinárodně uznávaný certifikát již během svého studia na střední škole. Ve školním roce 2016/2017 bude pro zájemce připraven přípravný kurz v úrovni B1(úroveň maturitní zkoušky), v případě zájmu i B2. Účast na kurzu není podmínkou pro přihlášení se na zkoušky Cambridge English, které se díky nově uzavřenému partnerství budou konat buď přímo v prostorách školy, nebo v testovacím centru v Praze.

Pevně věříme, že bude tato možnost dalšího vzdělávání přijata jak rodiči tak i studenty samotnými pozitivně.

Mgr. Kateřina Havlíková

Logo_Partner_School_male_rgb

 

Den otevřených dveří 9.ledna 2016

Srdečně zveme uchazeče a jejich rodiče k návštěvě školy v sobotu 6.února 2016 od 9:00 do 12:00 hodin.

Pro zájemce o maturitní studium se prezentační den koná v sídle školy Palackého náměstí 100, Hořovice a pro zájemce o vyučení pak v Tlustici 28 v sídle centra odborného výcviku a SOU.

Žadatelé o studijní stipendijní programy zaměstnavatelů mohou získat kontakty a přímo jednat s vybranými zaměstnavateli, zastoupenými v rámci prezentačního dne.  Na 9. ledna přislíbila účast společnost MUBEA Žebrák, s.r.o (v Tlustici v SOU), informace a kontakty však předáme i k ostatním poskytovatelům podpory studia.

Tisková zpráva – škola se umístila na 2. místě v anketě Doporučeno zaměstnavateli 2015

Skola2015-logo

Škola, kterou zaměstnavatelé doporučují

Hořovická střední odborná škola patří k nejlépe hodnoceným ve Středočeském kraji. Dne 11.listopadu 2015 se naší škole dostalo jednoho z nejvýznamnějších uznání v její novodobé historii. Ten den ředitel školy převzal v Mramorovém sále České spořitelny v Praze ocenění za 2. místo hodnocení škol Středočeského kraje „Škola doporučená zaměstnavateli 2015“. Toto ocenění vyplývá z ankety Klubu zaměstnavatelů České republiky, kdy jednotliví oslovení zaměstnavatelé hlasují o pořadí škol v tomto segmentu.
Uznání je výsledkem dlouhodobé práce školy zaměřující se na rozvíjení vztahů přímo se zaměstnavateli, na budování stipendijních programů a zajištění budoucí zaměstnanosti všech svých absolventů. Ředitel školy dodává, že v podmínkách veřejnoprávní školy bylo dosaženo maxima. Před hořovickou školou se umístila už jen soukromá škola s úplně jiným zázemím a možnostmi.

Na webu Klubu zaměstnavatelů, o.p.s se uvádí, že druhý ročník soutěže ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI opět ukázal trend, kterým se ubírá zájem firem o absolventy. Jednoznačně dominují školy s technickým zaměřením, především na oblast strojírenství, ale také elektrotechniku a obory spojené s informačními technologiemi.

Právě tento technický vzdělávací proud, doplněný o přírodovědné a ekonomické obory, podporuje i hořovická Střední odborná škola a SOU. Škole jde o to, aby její žáci v maximální míře byli již během studia spjati s praxí a měli možnost se rozhodnout, jakým směrem se budou po ukončení studia na škole ubírat.

 

DZ_cert2015

album z předávání ocenění 11. listopadu 2015 v Maramorovém sále České spořitelny, a.s  v Praze.

 

Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR)

Ředitelství školy ve spolupráci se smluvním administrátorem veřejných zakázek, společností ALTA PRO s.r.o. | www.altapro.cz
Vyhlašuje následující výzvu k podání nabídek v rámci výzvy OPVK – CZ
.1.07/1.1.00/56.0890 s názvem „Zahraniční kurzy pro pedagogy a studenty“ . Termín uzávěrky je 14.7.2015 ve 12:00 v podatelně školy.

Výzva k podání nabídek a text dokumentace viz PDF příloha
Dokumentace 2
Dokumentace 1

Poznávací jazykový výjezd do Anglie

Studenti SOU a SOŠ Hořovice se vrátili z poznávacího zájezdu z Anglie

Na SOŠ a SOU Hořovice navštěvují studenti několik studijních oborů. Některé jsou zaměřené techniky, jiné přírodovědně. Výuka je studentům doplňována i zahraničními zájezdy, aby poznávali zeměpis, historii a kulturu země, jejíž jazyk studují, a i zajímavosti, které se váží k jejich studijním oborům.

Ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2015 jsme procestovali část jižní Anglie, Londýn a jeho okolí. Pro studenty ekologického směru byla velmi zajímavá zastávka na křídových útesech na britském pobřeží v hrabství Kent. Tvoří je čistá křída a vznikaly na konci druhohor usazováním kalcitových schránek odumřelých mikroorganismů. Studenti měli také možnost dozvědět se, jak působí eroze na skalní útvary. Poryvy velmi silného větru nám ale nedovolily vystoupit až na vyhlídku, která otevírá výhled na skalní útvar Seven Sisters.

V Brightonu nás před nepřízní počasí chránilo vyhlášené molo The Pier. Procházkou kolem královského paláce jsme se přenesli do počátku 19. století, do éry prince regenta, pozdějšího krále Jiřího IV, který se při stavbě pavilonu nechal inspirovat proslulým indickým Tádž Mahalem.

Den jsme završili návštěvou Stonehenge, komplexu menhirů a kamenných kruhů, nacházející se na Salisburské pláni. Především milovníci fotografování byli nadšeni, protože počasí se konečně umoudřilo, a tak mohli nafotit snímky kamenného kruhu se slunečním kotoučem.

Studenti technických oborů byli nadšeni návštěvou leteckého muzea Duxford, které leží necelých 90 km severně od Londýna. Prošli si první nadzvukové dopravní letadlo Concorde, zažili vylodění v Normandii, které je součástí expozice v jednom z 8 hangárů či sledovali letecké ukázky letadel z druhé světové války.

Fandové Harryho Pottera se ve studiích Warner Bros v Leavesdenu ocitli v říši čar a kouzel. Během tříhodinové prohlídky viděli spoustu rekvizit a triků, které znají ze série filmů o Harry Potterovi. Veškeré informace byly v angličtině, což přispělo k dalšímu procvičení jazyka.

Poslední den jsme měli na programu Londýn. Začínali jsme prohlídkou stadionu Stamford Bridge, který je sídlem FC Chelsea. Fanoušci tohoto klubu se dostali do šaten hostů či slavného „press roomu“, kde se konají tiskové konference a kde v minulosti hráči podepisovali smlouvy. Svoji smlouvu zde v roce 2005 podepsal i fenomenální český brankář Petr Čech, který v FC Chelsea působí již neuvěřitelných deset let. V rámci prohlídky studenti navštívili i šatny domácích, kde se mohli vyfotit u skříňky právě zmiňovaného P. Čecha.

A potom už jsme se vydali do velkoměsta. Ti, kteří v Londýně byli poprvé, si prohlédli Westminster včetně budovy Parlamentu, Westminsterského opatství a Downing Street 10.

Neopakovatelným zážitkem byla projížďka londýnským metrem. Při nakupování se do konverzování v angličtině zapojili úplně všichni. Velkému zájmu studentů se těšil obchodní dům Primark a také několika patrový sport Lillywhites. A tak si domů studenti přivezli nejen mnoho neopakovatelných zážitků, ale i spoustu suvenýrů a dárků. Zájezd se opravdu vydařil. Budeme se těšit zase někdy příště na další výlet na ostrovy.

 

 

DSC_0058

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? DSC_0058

 

 

 

Seznam uchazečů – průběh přijímacího řízení

1. Seznamy přihlášek žáků do 1. ročníků k 16.3.2015 – stav k 15:00 hodin

1. Prosíme, porovnejte Vaše číslo z obdrženého dopisu s vybranými řádky tohoto seznamu. V případě nejasností nebo dotazů prosíme o telefonické upřesnění s ředitelem školy – 731582691.

2. Nejpozději 17.3 u maturitních oborů a 18.3. u oborů tříletých škola rozeslala do vlastních rukou úřední sdělení o zahájení přijímacího řízení. U žáků, kteří uvedli zdejší školu na 1. řádce, byla rovněž přibalena předběžná přihláška k testování pilotní přijímací zkoušky

3. Po zaregistrování všech uchazečů do systému CERTIS můžeme ještě dodatečně poslat oficiální přihlášky z tohoto systému s doplňující informací, pokud to bude potřeba. To zejména tehdy, pokud škola na první řádce není v systému testování. Tato pošta již bude zasílána obyčejnou zásilkou nebo e-mailem.

 

2. Seznamy uchazečů ke dni 16.4.2015. Účast na testování je splněna

  -pro žáky konající na SOŠ a SOU Hořovice zeleně nebo na této škole na 2. pozici oranžově (na škole měli dvě přihlášky) ,

 –pro žáky, kteří konali jinde – purpurově (bylo doplněno po obdržení údajů CERMATU 21.4.2015)

 

3. Seznamy uchazečů přijatých ke dni 22.4.2015.

Rozhodnutí, která nebudou osobně vyzvednuta ve škole během dne 22.4.2015 budou odpoledne odeslána obyčejnou poštou spolu s výpisem výsledků pilotního testování na Vaši adresu. Osobní vyzvednutí 22.4.2015 do 12 hod zajistí zástupce ředitele Ing. Jiří Hudec (2. patro nad ředitelnou) nebo asistentka ředitele paní Marie Štuksová – 1. patro, dveře č. 12 (vedle ředitelny), po 12:00 bude též přítomen ředitel školy Ing. Kebert (731582691). V případě momentální nedostupnosti chvíli počkejte.

Rozhodnutí pro žáky SOU – Nástrojař a Zámečník – stejný postup.

Tabulky budou doplňovány podle jednotlivých kroků:

1. Ekologie a životní prostředí   16-01-M/01      
      17.03.2015 15.04.2015 22.04.2015
CISLO INICIALY Př.Jm. PSC Vstupni podminkyZahájení řízení Účast test Přijat
SZ_SOŠ 0185/2015 M.M. 337 01 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0167/2015 P.M. 267 07 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0165/2015 S.T. 267 62 Ano  ANO   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0164/2015 D.J. 267 42 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0163/2015 L.V. 266 01 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0162/2015 J.H. 337 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0161/2015 J.J. 337 06 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0223/2015 R.T. 267 61 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0160/2015 K.D. 268 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0159/2015 B.M. 297 42 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0158/2015 K.N. 338 42 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0157/2015 K.T. 269 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0156/2015 H.N. 338 42 Ano ANO   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0155/2015 F.M. 267 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0189/2015 Č.E. 267 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0148/2015 J.T. 267 23 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0211/2015 J.M. 267 24 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0137/2015 M.J. 267 01 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0198/2015 S.V. 337 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
           
2. Ekonomika a podnikání   63-41-M/01      
      17.03.2015 15.04.2015 22.04.2015
CISLO INICIALY Př.Jm. PSC Vstupni podminkyZahájení řízení Účast test Přijat
SZ_SOŠ 0177/2015 O.K. 267 24 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0175/2015 S.J. 268 01 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0172/2015 K.P. 268 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0176/2015 S.D. 267 23 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0184/2015 O.L. 267 23 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0183/2015 H.K. 268 08 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0181/2015 S.T. 267 61 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0180/2015 B.P. 267 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0219/2015 D.K. 267 54 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0213/2015 S.B. 268 01 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0200/2015 K.A. 338 01 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0199/2015 K.J. 340 34 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0171/2015 V.S. 267 63 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0169/2015 Ž.A. 337 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0170/2015 J.L. 267 51 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0179/2015 P.K. 267 54 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0178/2015 M.L. 268 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0177/2015 B.M. 267 24 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0173/2015 K.N. 267 51 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0166/2015 P.M. 267 07 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0128/2015 K.P. 268 01 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0218/2015 O.J. 338 08 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0209/2015 M.B. 261 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0153/2015 Z.L. 267 01 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0194/2015 B.E. 267 03 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0306/2015  M.M.  338 08
 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0307/2015 M.M. 338 08  Ano  ANO
 3. Strojírenství    23-41-M/01 17.03.2015 15.04.2015 22.04.2015
CISLO INICIALY Př.Jm. PSC Vstupni podminkyZahájení řízení Účast test Přijat
SZ_SOŠ 0116/2015 H.T. 338 43 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0117/2015 P.J. 267 51 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0119/2015 Č.F. 266 01 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0121/2015 M.D. 267 27 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0122/2015 V.J. 267 01 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0123/2015 P.P. 266 01 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0124/2015 Š.J. 267 01 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0125/2015 R.J. 267 51 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0129/2015 K.P. 268 01 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0196/2015 J.L. 267 01 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0188/2015 K.L. 268 01 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0191/2015 O.T. 338 08 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0202/2015 S.J. 338 08 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0204/2015 K.T. 267 05 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0186/2015 C.D. 266 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0187/2015 V.T. 266 01 Ano    ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0182/2015 S.T. 267 61 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0118/2015 Š.R. 266 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0120/2015 G.F. 266 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0126/2015 K.J. 267 62 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0127/2015 P.Š. 266 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0132/2015 M.O. 267 01 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0134/2015 T.L. 267 01 Ano    ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0141/2015 A.D. 268 01 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0143/2015 F.T. 267 27 Ano    ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0141/2015 M.V. 261 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0206/2015 Č.R. 267 27 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0201/2015 Š.D. 261 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0197/2015 V.M. 267 23 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
           
           
4. Informační technologie   18-20-M/01      
      17.03.2015 15.04.2015 22.04.2015
CISLO INICIALY Př.Jm. PSC Vstupni podminkyZahájení řízení Účast test Přijat
SZ_SOŠ 0149/2015 Š.P. 262 24 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0177/2015 D.J. 267 42 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0131/2015 M.O. 267 01 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0220/2015 K.Š. 338 06 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0215/2015 Š.J. 267 54 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0210/2015 K.P. 338 43 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0207/2015 Č.R. 267 27 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0152/2015 Z.L. 267 01 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0147/2015 J.T. 267 23 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0142/2015 F.T. 267 27 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0140/2015 A.D. 268 01 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0133/2015 T.L. 267 01 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0135/2015 H.J. 267 51 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0136/2015 M.J. 267 01 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0264/2015 V.D. 267 06 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0286/2015 H.J. 268 01 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0217/2015 P.J. 267 54 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0214/2015 V.O. 268 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0138/2015 D.E. 267 06 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0212/2015 K.Ž. 266 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0215/2015 S.J. 338 08 Ano    ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0195/2015 J.D. 338 05 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0193/2015 K.L. 268 01 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0192/2015 O.T. 338 03 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0139/2015 Č.A. 267 54 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0144/2015 B.M. 268 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0145/2015 M.J. 267 25 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0146/2015 K.K. 267 54 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0150/2015 A.F. 267 61 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0151/2015 A.D. 267 61 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0154/2015 B.T. 267 61 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
 SZ_SOŠ 0308/2015  Ž.J.  267 61
Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
           
           
5. Nástrojař   23-52-H/01      
      17.03.2015   22.04.2015
CISLO INICIALY Př.Jm. PSC Vstupni podminkyZahájení řízení Přijat ano-nePřijati budou k 22.4.2015
SZ-SOŠ 0208/2015 B.J. 267 64 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0216/2015 C.V. 268 01 Ano Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0255/2015 F.D. 270 24 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0221/2015 H.T. 267 51 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0256/2015 H.J. 267 51 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0224/2015 H.E. 267 61 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0225/2015 H.M. 262 23 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0257/2015 H.D. 267 51 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0258/2015 H.J. 267 61 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0259/2015 J.D. 338 08 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0227/2015 J.L. 268 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0228/2015 K.J. 267 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0229/2015 K.P. 338 43 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0230/2015 K.R. 267 54 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0231/2015 K.O. 268 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0232/2015 K.O. 267 51 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0233/2015 M.V. 267 51 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0234/2015 M.M. 267 54 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0235/2015 M.D. 267 51 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0236/2015 M.P. 267 42 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0237/2015 P.D. 267 01 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0238/2015 R.F. 267 62 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0239/2015 R.D. 338 08 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0240/2015 S.M. 268 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0241/2015 Š.R. 267 61 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0260/2015 Š.F. 267 51 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0261/2015 Š.M. 262 23 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0242/2015 S.J. 267 54 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0243/2015 Š.J. 267 61 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0262/2015 T.M. 267 51 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0244/2015 V.J. 267 01 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0246/2015 Z.V. 267 62 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0226/2015 J.D. 267 54 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0245/2015 W.D. 267 54 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0278/2015 F.L. 267 62 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0279/2015 F.D. 268 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0281/2015 R.J. 267 62 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0190/2015 K.L. 253 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
           
6. Strojní mechanik   23-51-H/01      
      17.03.2015   22.04.2015
CISLO INICIALY Př.Jm. PSC Vstupni podminkyZahájení řízení Přijat ano-ne
SZ-SOŠ 0247/2015 C.D. 267 01 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0248/2015 F.L. 267 62 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0249/2015 F.D. 268 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0263/2015 P.P. 267 24 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0250/2015 Š.J. 266 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0254/2015 Z.M. 268 01 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0265/2015 C.V. 268 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0266/2015 J.D. 267 54 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0267/2015 K.R. 267 54 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0268/2015 K.O. 267 51 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0269/2015 M.V. 267 51 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0270/2015 M.M. 267 54 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0271/2015 M.D. 267 51 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0272/2015 S.M. 268 01 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0273/2015 Š.R. 267 61 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0274/2015 S.J. 267 54 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0275/2015 Š.J. 267 61 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0277/2015 W.D. 267 54 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0205/2015 K.T. 267 05 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0290/2015 K.T. 267 03 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
           

 

 

 

Tisková zpráva – Škola získala prestižní ocenění „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“

Dne 11.11. 2014 bylo škole předáno v budově České televize na Kavčích Horách velmi významné ocenění „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“. Naše škola se tímto zařadila mezi 3 tři školy (z toho 2 veřejné školy) ve Středočeském kraji, které jsou nositeli tohoto ocenění.

 

DZ_sossou_horo245

 

K přečtení – originální informace – tisková zpráva (PDF) :

Tisková informace_Praha a STC-1

Tisková zpráva – Hořovice budou hostit dvacáté výroční setkání Přidružených škol UNESCO v ČR

V příloze si přečtěte tiskovou zprávu o konferenci Přidružených škol UNESCO v ČR . Ve  dnech 22. – 23. září 2014 setkají na celostátním setkání Přidružených škol UNESCO v ČR, jehož hostitelem bude Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Hořovicích.

Text zprávy ke stažení PDF:   tiskova_zprava_UNESCO2014

 

1 3 4 5 6