Den otevřených dveří 9.ledna 2016

Srdečně zveme uchazeče a jejich rodiče k návštěvě školy v sobotu 6.února 2016 od 9:00 do 12:00 hodin.

Pro zájemce o maturitní studium se prezentační den koná v sídle školy Palackého náměstí 100, Hořovice a pro zájemce o vyučení pak v Tlustici 28 v sídle centra odborného výcviku a SOU.

Žadatelé o studijní stipendijní programy zaměstnavatelů mohou získat kontakty a přímo jednat s vybranými zaměstnavateli, zastoupenými v rámci prezentačního dne.  Na 9. ledna přislíbila účast společnost MUBEA Žebrák, s.r.o (v Tlustici v SOU), informace a kontakty však předáme i k ostatním poskytovatelům podpory studia.

Tisková zpráva – škola se umístila na 2. místě v anketě Doporučeno zaměstnavateli 2015

Skola2015-logo

Škola, kterou zaměstnavatelé doporučují

Hořovická střední odborná škola patří k nejlépe hodnoceným ve Středočeském kraji. Dne 11.listopadu 2015 se naší škole dostalo jednoho z nejvýznamnějších uznání v její novodobé historii. Ten den ředitel školy převzal v Mramorovém sále České spořitelny v Praze ocenění za 2. místo hodnocení škol Středočeského kraje „Škola doporučená zaměstnavateli 2015“. Toto ocenění vyplývá z ankety Klubu zaměstnavatelů České republiky, kdy jednotliví oslovení zaměstnavatelé hlasují o pořadí škol v tomto segmentu.
Uznání je výsledkem dlouhodobé práce školy zaměřující se na rozvíjení vztahů přímo se zaměstnavateli, na budování stipendijních programů a zajištění budoucí zaměstnanosti všech svých absolventů. Ředitel školy dodává, že v podmínkách veřejnoprávní školy bylo dosaženo maxima. Před hořovickou školou se umístila už jen soukromá škola s úplně jiným zázemím a možnostmi.

Na webu Klubu zaměstnavatelů, o.p.s se uvádí, že druhý ročník soutěže ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI opět ukázal trend, kterým se ubírá zájem firem o absolventy. Jednoznačně dominují školy s technickým zaměřením, především na oblast strojírenství, ale také elektrotechniku a obory spojené s informačními technologiemi.

Právě tento technický vzdělávací proud, doplněný o přírodovědné a ekonomické obory, podporuje i hořovická Střední odborná škola a SOU. Škole jde o to, aby její žáci v maximální míře byli již během studia spjati s praxí a měli možnost se rozhodnout, jakým směrem se budou po ukončení studia na škole ubírat.

 

DZ_cert2015

album z předávání ocenění 11. listopadu 2015 v Maramorovém sále České spořitelny, a.s  v Praze.

 

Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR)

Ředitelství školy ve spolupráci se smluvním administrátorem veřejných zakázek, společností ALTA PRO s.r.o. | www.altapro.cz
Vyhlašuje následující výzvu k podání nabídek v rámci výzvy OPVK – CZ
.1.07/1.1.00/56.0890 s názvem „Zahraniční kurzy pro pedagogy a studenty“ . Termín uzávěrky je 14.7.2015 ve 12:00 v podatelně školy.

Výzva k podání nabídek a text dokumentace viz PDF příloha
Dokumentace 2
Dokumentace 1

Poznávací jazykový výjezd do Anglie

Studenti SOU a SOŠ Hořovice se vrátili z poznávacího zájezdu z Anglie

Na SOŠ a SOU Hořovice navštěvují studenti několik studijních oborů. Některé jsou zaměřené techniky, jiné přírodovědně. Výuka je studentům doplňována i zahraničními zájezdy, aby poznávali zeměpis, historii a kulturu země, jejíž jazyk studují, a i zajímavosti, které se váží k jejich studijním oborům.

Ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2015 jsme procestovali část jižní Anglie, Londýn a jeho okolí. Pro studenty ekologického směru byla velmi zajímavá zastávka na křídových útesech na britském pobřeží v hrabství Kent. Tvoří je čistá křída a vznikaly na konci druhohor usazováním kalcitových schránek odumřelých mikroorganismů. Studenti měli také možnost dozvědět se, jak působí eroze na skalní útvary. Poryvy velmi silného větru nám ale nedovolily vystoupit až na vyhlídku, která otevírá výhled na skalní útvar Seven Sisters.

V Brightonu nás před nepřízní počasí chránilo vyhlášené molo The Pier. Procházkou kolem královského paláce jsme se přenesli do počátku 19. století, do éry prince regenta, pozdějšího krále Jiřího IV, který se při stavbě pavilonu nechal inspirovat proslulým indickým Tádž Mahalem.

Den jsme završili návštěvou Stonehenge, komplexu menhirů a kamenných kruhů, nacházející se na Salisburské pláni. Především milovníci fotografování byli nadšeni, protože počasí se konečně umoudřilo, a tak mohli nafotit snímky kamenného kruhu se slunečním kotoučem.

Studenti technických oborů byli nadšeni návštěvou leteckého muzea Duxford, které leží necelých 90 km severně od Londýna. Prošli si první nadzvukové dopravní letadlo Concorde, zažili vylodění v Normandii, které je součástí expozice v jednom z 8 hangárů či sledovali letecké ukázky letadel z druhé světové války.

Fandové Harryho Pottera se ve studiích Warner Bros v Leavesdenu ocitli v říši čar a kouzel. Během tříhodinové prohlídky viděli spoustu rekvizit a triků, které znají ze série filmů o Harry Potterovi. Veškeré informace byly v angličtině, což přispělo k dalšímu procvičení jazyka.

Poslední den jsme měli na programu Londýn. Začínali jsme prohlídkou stadionu Stamford Bridge, který je sídlem FC Chelsea. Fanoušci tohoto klubu se dostali do šaten hostů či slavného „press roomu“, kde se konají tiskové konference a kde v minulosti hráči podepisovali smlouvy. Svoji smlouvu zde v roce 2005 podepsal i fenomenální český brankář Petr Čech, který v FC Chelsea působí již neuvěřitelných deset let. V rámci prohlídky studenti navštívili i šatny domácích, kde se mohli vyfotit u skříňky právě zmiňovaného P. Čecha.

A potom už jsme se vydali do velkoměsta. Ti, kteří v Londýně byli poprvé, si prohlédli Westminster včetně budovy Parlamentu, Westminsterského opatství a Downing Street 10.

Neopakovatelným zážitkem byla projížďka londýnským metrem. Při nakupování se do konverzování v angličtině zapojili úplně všichni. Velkému zájmu studentů se těšil obchodní dům Primark a také několika patrový sport Lillywhites. A tak si domů studenti přivezli nejen mnoho neopakovatelných zážitků, ale i spoustu suvenýrů a dárků. Zájezd se opravdu vydařil. Budeme se těšit zase někdy příště na další výlet na ostrovy.

 

 

DSC_0058

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? DSC_0058

 

 

 

Seznam uchazečů – průběh přijímacího řízení

1. Seznamy přihlášek žáků do 1. ročníků k 16.3.2015 – stav k 15:00 hodin

1. Prosíme, porovnejte Vaše číslo z obdrženého dopisu s vybranými řádky tohoto seznamu. V případě nejasností nebo dotazů prosíme o telefonické upřesnění s ředitelem školy – 731582691.

2. Nejpozději 17.3 u maturitních oborů a 18.3. u oborů tříletých škola rozeslala do vlastních rukou úřední sdělení o zahájení přijímacího řízení. U žáků, kteří uvedli zdejší školu na 1. řádce, byla rovněž přibalena předběžná přihláška k testování pilotní přijímací zkoušky

3. Po zaregistrování všech uchazečů do systému CERTIS můžeme ještě dodatečně poslat oficiální přihlášky z tohoto systému s doplňující informací, pokud to bude potřeba. To zejména tehdy, pokud škola na první řádce není v systému testování. Tato pošta již bude zasílána obyčejnou zásilkou nebo e-mailem.

 

2. Seznamy uchazečů ke dni 16.4.2015. Účast na testování je splněna

  -pro žáky konající na SOŠ a SOU Hořovice zeleně nebo na této škole na 2. pozici oranžově (na škole měli dvě přihlášky) ,

 –pro žáky, kteří konali jinde – purpurově (bylo doplněno po obdržení údajů CERMATU 21.4.2015)

 

3. Seznamy uchazečů přijatých ke dni 22.4.2015.

Rozhodnutí, která nebudou osobně vyzvednuta ve škole během dne 22.4.2015 budou odpoledne odeslána obyčejnou poštou spolu s výpisem výsledků pilotního testování na Vaši adresu. Osobní vyzvednutí 22.4.2015 do 12 hod zajistí zástupce ředitele Ing. Jiří Hudec (2. patro nad ředitelnou) nebo asistentka ředitele paní Marie Štuksová – 1. patro, dveře č. 12 (vedle ředitelny), po 12:00 bude též přítomen ředitel školy Ing. Kebert (731582691). V případě momentální nedostupnosti chvíli počkejte.

Rozhodnutí pro žáky SOU – Nástrojař a Zámečník – stejný postup.

Tabulky budou doplňovány podle jednotlivých kroků:

1. Ekologie a životní prostředí   16-01-M/01      
      17.03.2015 15.04.2015 22.04.2015
CISLO INICIALY Př.Jm. PSC Vstupni podminkyZahájení řízení Účast test Přijat
SZ_SOŠ 0185/2015 M.M. 337 01 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0167/2015 P.M. 267 07 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0165/2015 S.T. 267 62 Ano  ANO   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0164/2015 D.J. 267 42 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0163/2015 L.V. 266 01 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0162/2015 J.H. 337 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0161/2015 J.J. 337 06 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0223/2015 R.T. 267 61 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0160/2015 K.D. 268 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0159/2015 B.M. 297 42 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0158/2015 K.N. 338 42 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0157/2015 K.T. 269 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0156/2015 H.N. 338 42 Ano ANO   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0155/2015 F.M. 267 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0189/2015 Č.E. 267 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0148/2015 J.T. 267 23 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0211/2015 J.M. 267 24 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0137/2015 M.J. 267 01 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0198/2015 S.V. 337 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
           
2. Ekonomika a podnikání   63-41-M/01      
      17.03.2015 15.04.2015 22.04.2015
CISLO INICIALY Př.Jm. PSC Vstupni podminkyZahájení řízení Účast test Přijat
SZ_SOŠ 0177/2015 O.K. 267 24 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0175/2015 S.J. 268 01 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0172/2015 K.P. 268 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0176/2015 S.D. 267 23 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0184/2015 O.L. 267 23 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0183/2015 H.K. 268 08 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0181/2015 S.T. 267 61 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0180/2015 B.P. 267 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0219/2015 D.K. 267 54 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0213/2015 S.B. 268 01 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0200/2015 K.A. 338 01 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0199/2015 K.J. 340 34 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0171/2015 V.S. 267 63 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0169/2015 Ž.A. 337 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0170/2015 J.L. 267 51 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0179/2015 P.K. 267 54 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0178/2015 M.L. 268 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0177/2015 B.M. 267 24 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0173/2015 K.N. 267 51 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0166/2015 P.M. 267 07 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0128/2015 K.P. 268 01 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0218/2015 O.J. 338 08 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0209/2015 M.B. 261 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0153/2015 Z.L. 267 01 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0194/2015 B.E. 267 03 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0306/2015  M.M.  338 08
 Ano  ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0307/2015 M.M. 338 08  Ano  ANO
 3. Strojírenství    23-41-M/01 17.03.2015 15.04.2015 22.04.2015
CISLO INICIALY Př.Jm. PSC Vstupni podminkyZahájení řízení Účast test Přijat
SZ_SOŠ 0116/2015 H.T. 338 43 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0117/2015 P.J. 267 51 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0119/2015 Č.F. 266 01 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0121/2015 M.D. 267 27 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0122/2015 V.J. 267 01 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0123/2015 P.P. 266 01 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0124/2015 Š.J. 267 01 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0125/2015 R.J. 267 51 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0129/2015 K.P. 268 01 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0196/2015 J.L. 267 01 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0188/2015 K.L. 268 01 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0191/2015 O.T. 338 08 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0202/2015 S.J. 338 08 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0204/2015 K.T. 267 05 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0186/2015 C.D. 266 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0187/2015 V.T. 266 01 Ano    ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0182/2015 S.T. 267 61 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0118/2015 Š.R. 266 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0120/2015 G.F. 266 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0126/2015 K.J. 267 62 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0127/2015 P.Š. 266 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0132/2015 M.O. 267 01 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0134/2015 T.L. 267 01 Ano    ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0141/2015 A.D. 268 01 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0143/2015 F.T. 267 27 Ano    ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0141/2015 M.V. 261 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0206/2015 Č.R. 267 27 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0201/2015 Š.D. 261 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0197/2015 V.M. 267 23 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
           
           
4. Informační technologie   18-20-M/01      
      17.03.2015 15.04.2015 22.04.2015
CISLO INICIALY Př.Jm. PSC Vstupni podminkyZahájení řízení Účast test Přijat
SZ_SOŠ 0149/2015 Š.P. 262 24 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0177/2015 D.J. 267 42 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0131/2015 M.O. 267 01 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0220/2015 K.Š. 338 06 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0215/2015 Š.J. 267 54 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0210/2015 K.P. 338 43 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0207/2015 Č.R. 267 27 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0152/2015 Z.L. 267 01 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0147/2015 J.T. 267 23 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0142/2015 F.T. 267 27 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0140/2015 A.D. 268 01 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0133/2015 T.L. 267 01 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0135/2015 H.J. 267 51 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0136/2015 M.J. 267 01 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0264/2015 V.D. 267 06 Ano   ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0286/2015 H.J. 268 01 Ano   ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0217/2015 P.J. 267 54 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0214/2015 V.O. 268 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0138/2015 D.E. 267 06 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0212/2015 K.Ž. 266 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0215/2015 S.J. 338 08 Ano    ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0195/2015 J.D. 338 05 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0193/2015 K.L. 268 01 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0192/2015 O.T. 338 03 Ano    ANO Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0139/2015 Č.A. 267 54 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0144/2015 B.M. 268 01 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0145/2015 M.J. 267 25 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0146/2015 K.K. 267 54 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0150/2015 A.F. 267 61 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0151/2015 A.D. 267 61 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0154/2015 B.T. 267 61 Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
 SZ_SOŠ 0308/2015  Ž.J.  267 61
Ano  ANO  Pŕijat(a) 22.4.2015
           
           
5. Nástrojař   23-52-H/01      
      17.03.2015   22.04.2015
CISLO INICIALY Př.Jm. PSC Vstupni podminkyZahájení řízení Přijat ano-nePřijati budou k 22.4.2015
SZ-SOŠ 0208/2015 B.J. 267 64 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0216/2015 C.V. 268 01 Ano Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0255/2015 F.D. 270 24 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0221/2015 H.T. 267 51 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0256/2015 H.J. 267 51 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0224/2015 H.E. 267 61 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0225/2015 H.M. 262 23 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0257/2015 H.D. 267 51 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0258/2015 H.J. 267 61 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0259/2015 J.D. 338 08 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0227/2015 J.L. 268 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0228/2015 K.J. 267 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0229/2015 K.P. 338 43 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0230/2015 K.R. 267 54 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0231/2015 K.O. 268 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0232/2015 K.O. 267 51 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0233/2015 M.V. 267 51 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0234/2015 M.M. 267 54 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0235/2015 M.D. 267 51 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0236/2015 M.P. 267 42 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0237/2015 P.D. 267 01 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0238/2015 R.F. 267 62 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0239/2015 R.D. 338 08 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0240/2015 S.M. 268 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0241/2015 Š.R. 267 61 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0260/2015 Š.F. 267 51 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0261/2015 Š.M. 262 23 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0242/2015 S.J. 267 54 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0243/2015 Š.J. 267 61 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0262/2015 T.M. 267 51 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0244/2015 V.J. 267 01 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0246/2015 Z.V. 267 62 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0226/2015 J.D. 267 54 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0245/2015 W.D. 267 54 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0278/2015 F.L. 267 62 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0279/2015 F.D. 268 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0281/2015 R.J. 267 62 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0190/2015 K.L. 253 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
           
6. Strojní mechanik   23-51-H/01      
      17.03.2015   22.04.2015
CISLO INICIALY Př.Jm. PSC Vstupni podminkyZahájení řízení Přijat ano-ne
SZ-SOŠ 0247/2015 C.D. 267 01 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0248/2015 F.L. 267 62 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ_SOŠ 0249/2015 F.D. 268 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0263/2015 P.P. 267 24 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0250/2015 Š.J. 266 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0254/2015 Z.M. 268 01 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0265/2015 C.V. 268 01 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0266/2015 J.D. 267 54 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0267/2015 K.R. 267 54 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0268/2015 K.O. 267 51 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0269/2015 M.V. 267 51 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0270/2015 M.M. 267 54 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0271/2015 M.D. 267 51 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0272/2015 S.M. 268 01 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0273/2015 Š.R. 267 61 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0274/2015 S.J. 267 54 Ano   Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0275/2015 Š.J. 267 61 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0277/2015 W.D. 267 54 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0205/2015 K.T. 267 05 Ano    Pŕijat(a) 22.4.2015
SZ-SOŠ 0290/2015 K.T. 267 03 Ano     Pŕijat(a) 22.4.2015
           

 

 

 

Tisková zpráva – Škola získala prestižní ocenění „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“

Dne 11.11. 2014 bylo škole předáno v budově České televize na Kavčích Horách velmi významné ocenění „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“. Naše škola se tímto zařadila mezi 3 tři školy (z toho 2 veřejné školy) ve Středočeském kraji, které jsou nositeli tohoto ocenění.

 

DZ_sossou_horo245

 

K přečtení – originální informace – tisková zpráva (PDF) :

Tisková informace_Praha a STC-1

Tisková zpráva – Hořovice budou hostit dvacáté výroční setkání Přidružených škol UNESCO v ČR

V příloze si přečtěte tiskovou zprávu o konferenci Přidružených škol UNESCO v ČR . Ve  dnech 22. – 23. září 2014 setkají na celostátním setkání Přidružených škol UNESCO v ČR, jehož hostitelem bude Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Hořovicích.

Text zprávy ke stažení PDF:   tiskova_zprava_UNESCO2014

 

MATURITA_2014

Seznamy nabízených literárních děl k ústní části společné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 2014

1) Literární díla pro třídu 4.A,

vyučující Mgr. Dana Kučerová

Nabídka ve formátu PDF jke stažení zde:

Seznam_literarnich_del_MZ_2014_4A

 2)Literární díla pro třídy 4.B a 4. C,

vyučující Mgr. Miroslav Karásek

a  Mgr. Eva Vlčková

Nabídka ve formátu PDF jke stažení zde:

Seznam_literárních_del_MZ2014_4b_4c


Každý žák, který bude konat maturitní zkoušku odevzdá svůj seznam děl podle požadavku vyučujícího učitele (resp. zkoušejícího). Při neodevzdání seznamů literárních děl včas má maturitní komise za to, že žák je připraven prezentovat u zkoušky celé portfolio literárních děl a na pozdější  odevzdání nebude brán zřetel.

 

 

1 3 4 5