Informace pro 1. ročníky SOŠ

Vážení rodiče/studenti,

dovolte nám, abychom vám poskytli informace týkající se prvních dnů školního roku 2019/2020.

1. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019.
Žáci SOŠ (maturitní obory) se dostaví 2. 9. 2019 v 8:15 hod do budovy školy na Palackého náměstí 100.

 • Ekologie a životní prostředí – 1.C – učebna N-29 (2. patro)
 • Ekonomika a podnikání – 1.B – učebna N-20 (1. patro)
 • Informační technologie – 1.A – učebna N-31 (2. patro)
 • Strojírenství – 1.B – učebna N-20 (1. patro)
 • Veterinářství – 1.C – učebna N-29 (2. patro)

2. GO KURZ


Žáci všech oborů odjedou v pondělí 2. 9. 2019 na GO kurz, jehož cílem je seznámení se žáků mezi sebou, seznámení se s třídními učiteli, výchovnými poradci a ředitelem školy.
Místo konání: Třímany – Kemp „U mloka“ (údolí Berounky, pod hradem Krašov).

Termín: pondělí 2. 9. 2019 – středa 4. 9. 2019 (návrat do Hořovic je plánován do 11 – 12:00 hod).
V místě kurzu je zajištěna pro žáky plná penze a pitný režim. Prvním jídlem je oběd v den příjezdu, posledním jídlem je snídaně v den odjezdu.
V den odjezdu na GO kurz bude třídními učiteli vybrána od každého žáka částka 1 100 Kč jako záloha na GO kurz. Tato částka zahrnuje dopravu autobusem, ubytování a stravování během kurzu.
Vezměte sebou: sportovní oděv a obuv, pláštěnku, repelent, opalovací krém, spacák, láhev na pití, batůžek, průkaz pojištěnce, šátek, psací potřeby, blok, léky – pokud jsou pravidelně užívány.
Dále vyplněný a podepsaný formulář „Prohlášení zákonných zástupců dítěte“ – nutné.

3. ŠKOLNÍ POTŘEBY

Žáci SOŠ (maturitní obory): přezůvky do školy, visací zámek na šatní skříňku, kvalitní psací a rýsovací potřeby, cvičební úbor.
Studenti ŠVP Strojírenství – technologie a konstrukce na předmět praxe budou potřebovat pracovní oděv (montérky a pevnou obuv).
„Informatikům“ doporučujeme (není povinné) pořídit si notebook.

4. UČEBNICE

Potřebné učebnice Vám budou oznámeny při zahájení výuky. Nákup některých učebnic se ve škole řeší hromadnou objednávkou (vyjdou pak o něco levněji). Žáci oborů SOŠ mohou orientačně počítat s těmito částkami.

 • Ekologie a životní prostředí: 1 300 Kč (700 + 600);
 • Veterinářství: 1 300 Kč (700 + 600);
 • Strojírenství: 1 300 Kč (700 + 600);
 • Ekonomika a podnikání: 2 040 Kč (700 + 600 + 300 + 440 + 300);
 • Informační technologie: 1 740 Kč (700 + 600 + 440);

Prosíme, připravte si přesnou výslednou částku:

 • Cena učebnice:
 • učebnice anglického jazyka Maturita Solutions 3rd edition elementary (pracovní sešit + učebnice) – 700 Kč (2. 9. 2019 – hromadná objednávka),
 • učebnice matematiky – 600 Kč (2. 9. 2019 – hromadná objednávka),
 • učebnice německého jazyka Direkt neu 1 (obor IT a Ekonomika) – 440 Kč (2. 9. 2019 – hromadná objednávka),
 • učebnice účetnictví (obor Ekonomika) – 300 Kč (2. 9. 2019 – hromadná objednávka),
 • učebnice literatury a českého jazyka – 500 Kč (bude se vybírat později, v průběhu září).
  _______________________________________________________________________
 • záloha na čip (čip slouží žákům ke vstupu do budovy a k odběru stravy v jídelně) – 120 Kč (2. 9. 2018 předat třídnímu učiteli) – pokud máte pořízenou kartu ISIC, je tato záloha bezpředmětná.

Učebnice je možné odkoupit i od studentů vyšších ročníků – burza učebnic.

5. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Při nástupu do školy odevzdáte svému třídnímu učiteli vyplněnou přihlášku ke školnímu stravování (nutno vyplnit též telefon rodičů a email strávníka) a potvrzení o souhlasu s inkasem.
Obědy se hradí zpětně (po ukončeném stravovacím měsíci).
Poplatky za stravování Vám budou inkasovány z oznámeného účtu. Zajistěte dostatečný limit pro platby (700 – 800 Kč). Oběd stojí 30 Kč a svačina 14 Kč.
Pokud služby stravování nechcete využívat, považujte tyto informace za bezpředmětné.
Podrobnosti ke stravování – viz. školní řád jídelny.

6. KONTAKTY

Ředitel školy

 • telefon + fax: 311 516 793
 • mobil: 731 582 691
 • email: vkebert@soshorovice

Zástupce ředitele

 • telefon: 311 572 273
 • mobil: 731 582 655

Zástupce SOŠ

 • telefon: 311 516 792 linka 124

Vedoucí jídelny

 • telefon: 311 512 156

Samostatné formuláře: