Jídelna

Školní jídelna

Telefon s hlasovou schránkou pro  odhlášení jídel z důvodu náhlé nemoci: 725 930 975. Odhlásit jídlo jde tímto způsobem pouze první den nepřítomnosti do 6:00 hod.

Další dny je třeba odhlásit řádným způsobem přes web www.strava.cz.
Výběr jídelny: 0596.
Přihlašovací údaje obdržíte od vedoucí jídelny I. Dlouhé, při přihlašování obědů.

Řád školní jídelny

Stravování přihláška + inkaso

Stravování_přihláška