APC 25. srpna 2020 od 8:15 hod, učebna VYN1, 2

1.B – P. H.
3.A – J. K.
3.A – J. N.

3.A – Š. P.
3.A – R. Š.
komise: p. Barták, Ing. Kebert, Ing. Rabochová

ÚČE – 25. srpna 2020 od 8:15 hod, učebna N-08

1.B – A. N.
komise: Ing. Chlustinová, Ing. Krausová, Ing. Nejedlý

ZDP – 25. srpna 2020 od 8:15 hod, učebna N-08

2.A – N. D.
2.A – V. K.
2.A – V. C.
2.A – D. F.
2.A – J. F.
komise: Ing. Chlustinová, Ing. Krausová, Ing. Nejedlý

SPS – 25. srpna 2020 od 8:15 hod, učebna N-29

2.B – V. B.
komise: Ing. Bočan, Ing. Jelínková, Ing. Smíšek

DZT – 25. srpna 2020 od 8:15 hod, učebna N-29

1.C – J. K.
komise: Ing. Jelínková, Ing. Smíšek, Ing. Šůla

NEJ – 25. srpna 2020 od 8:15 hod, učebna N-22

3.A – F. M.
komise: Mgr. Kučerová, Mgr. Karásek, Mgr. Klán

TVA – 25. srpna 2020 od 10:00 hod, učebna VYN 1, 2

3.A – F. M.
3.A – J. N.
3.A – Š. P.
3.A – R. Š.

komise: p. Barták, Ing. Rabochová, Mgr. Klán

EKO – 25. srpna 2020 od 10:00 hod, učebna N-22

2.A – V. C.
2.A – J. F.
2.A – V. K.

komise: Ing. Chlustinová, Ing. Krausová, Ing. Nejedlý

PSO – 25. srpna 2020 od 10:00 hod, učebna N-22

1.B – A. N.
komise: Ing. Chlustinová, Ing. Krausová, Ing. Nejedlý

FYZ – 25. srpna 2020 od 10:00 hod, učebna N-29

1.C – J. K.
komise: Ing. Jelínková, Ing. Smíšek, Ing. Šůla

SSO – 25. srpna 2020 od 10:00 hod, učebna N-29

2.B – V. B.
komise: Ing. Bočan, Ing. Jelínková, Ing. Smíšek

OPS – 26. srpna 2020 od 8:15 hod, učebna VYN 1, 2

3.A – F. M.
3.A – J. N.
3.A – Š. P.
3.A – R. Š.

komise: p.
Barták, Ing. Kebert, Ing. Rabochová

ČEJ – 26. srpna 2020 od 8:15 hod, učebna N-19

1.B – A. N.
1.C – M. J.
komise: Mgr. Karásek, Mgr. Kučerová, Mgr. Vlčková

GRP – 26. srpna 2020 od 10:00 hod, učebna VYN 1, 2

3.A – F. M.
3.A – J. N.
3.A – Š. P.

komise: p. Barták, Ing. Kebert, Ing. Rabochová

LIE – 26. srpna 2020 od 10:00 hod, učebna N-19

1.B – A. N.
komise: Mgr. Karásek, Mgr. Kučerová, Mgr. Vlčková

MAT – 27. srpna 2020 od 8:15 hod, učebna N-26

1.B – P. H.
1.B – A. N.

1.C – T. Č.
1.C – V. F.
1.C – S. Z.
1.C – M. J.
2.A – J. F.
2.B – L. A.
2.B – V. B.
3.A – J. N.
3.A – Š. P.
komise: Mgr. Hráchová, Mgr. Plecitá, Mgr. Musílková

Rozsah učiva od Mgr. Plecité
1.ročník – odmocniny, množiny
2. ročník – lineární funkce, grafické řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav, lineární funkce s absolutní hodnotou
3. ročník – tělesa (objemy, povrchy, odchylky v tělesech)
Cvičení naleznete v Moodle.

ZPV – 27. srpna 2020 od 10:00 hod, učebna N-09

1.B – A. N.
1.B – L. M. T. P.
komise: Ing. Hájková, Mgr. Mertová, Mgr. Šteffková

PRX – 27. srpna 2020 od 10:00 hod, učebna N-09

1.C – T. Č.
1.C – M. J.
komise: Ing. Hájková, Mgr. Mertová, Mgr. Šteffková

PRA – 27. srpna 2020 od 11:00 hod, učebna N-19

3.A – S. F.
3.A – J. K.
3.A – F. M.
3.A – J. N.
3.A – Š. P.
komise: Mgr. Karásek, Mgr. Šteffková, Mgr. Vlčková

ANJ – 27. srpna 2020 od 12:00 hod, učebna N-20

2.A – V. K.
komise: Mgr. Klán, Mgr. Musílková, Mgr. Karásek

TAN – 27. srpna 2020 od 12:00 hod, učebna N-20

3.A – J. N.
komise: Mgr. Klán, Mgr. Musílková, Mgr. Karásek

TEV – 27. srpna 2020 od 13:00 hod, školní hřiště

3.A – F. M.
komise: Mgr. Karásek, Mgr. Pangerl, Mgr. Klán