Jednotná kritéria pro přijímání žáků

Dnem 31.10.2020 vkládáme jednotná kritéria přijímacího řízení 2020: kritéria 2020.

Žáci konají povinnou, státem organizovanou přijímací zkoušku z ČJ a MAT.

  • přijimací zkoušky se započítávají váhou 60%
  • školní prospěch 8. a 9. třídy pak 40%

Škola pro přihlášené žáky organizuje bezplatnou přípravu k přijímací zkoušce. Voucher obdržíte spolu s pozvánkou na přijímací zkoušky. Více informací na přípravné kurzy.

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2020. Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.
Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.