Termíny pro odevzdání maturitních prací

Informační technologie

Strojírenství

Ochrana životního prostředí

20.3.2020, do 12:00

27.3.2020, do 12:00

27.3.2020, do 12:00

kabinet IT(N-34)

třídní učitelka(N-38)

kabinet OTŽP(N-39)

Maturitní práce se odevzdávají ve stanoveném termínu!  Práci odevzdáváte elektronicky a to jak třídnímu učiteli, tak i konzultantovi práce.

Termíny praktické maturitní zkoušky

Třída 4.A + 3.DS/POD

Obor ekonomika a 3. DS/POD

Termín konání 27. 4. 2020 od 7:00 h, učebna č. 26
28. 4. 2020 od 7:00 h, učebna č. 26 a VYN 2
Učitelé : Ing. Chlustinová, Ing. Krausová, Ing. Nejedlý

Obor IT

Termín konání 27. 4. 2020 od 7:00 h, učebna VYN 1, 2
Učitelé : p. Barták, Ing. Rabochová, Ing. Svoboda

Třída 4.B + OTŽP + 3.DS/STR

4. B + 3. DS/STR

Termín konání 27. 4. 2020 od 7:00 h, učeb. č. 29
Učitelé : Ing. Bočan, Ing. Lutovská, Ing. Smíšek

Obor OTŽP

Termín konání 27. 4. 2020 od 8:00 h, učebny v Masarykově ul.
Učitelé: Ing. Hájková, Mgr. Mertová, Mgr. Šteffková

Maturita - jaro 2020

1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.

ŽÁCI S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: Navýšení časového limitu o 25 %

 

Termíny didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 jsou:

Písemná práce společné části

  • středa 8. dubna 2020
  • čtvrtek 30. dubna 2020

Didaktický test společné části

  • 4. – 6. května 2020

Posudek maturitní práce obdržíte dva týdny před obhajobou MP.