Termíny pro odevzdání maturitních prací

Maturitní práce lze odevzdat osobně na sekretariát školy nebo zaslat poštou do 18. 8. 2020.

Informační technologie

Strojírenství

Ochrana životního prostředí

18.8.2020, do 12:00

18.8.2020, do 12:00

18.8.2020, do 12:00

sekretariát

sekretariát

sekretariát

Termíny praktické maturitní zkoušky

Třída 4.A

Obor ekonomika

Termíny konání:
27. 8. 2020 od 7:00 h, učebna N-19, N-08.
28. 8. 2020 od 7:00 h, učebna N-19.
Učitelé : Ing. Chlustinová, Ing. Krausová, Ing. Nejedlý

Obor IT

Termín konání:
27. 8. 2020 od 7:00 h, učebna VYN 1, 2

Učitelé : p. Barták, Ing. Rabochová

Třída 4.B

Termín konání:
27. 8. 2020 od 7:00 h, učebna N-29.

Učitelé : Ing. Bočan, Ing. Smíšek

Maturita - podzim 2020

Třída 4. A
– obhajoba maturitní práce (IT):
– ústní maturitní zkouška: od 7. 9. 2020

Třída 4. B
– obhajoba maturitní práce:
– ústní maturitní zkouška: od 7. 9. 2020

Posudek maturitní práce obdržíte dva týdny před obhajobou MP.

Didaktické testy společné části

1. až 4. září 2020

bude upřesněno