Nástavbové maturitní studium

3leté dálkové studium

  • Provozní technika
  • Podnikání

  23-43-L/51 Provozní technika

Obor je  určen  výhradně pro absolventy strojírenských tříletých učebních oborů a oborů příbuzných kategorie H. Přihlásit se mohou např. absolventi oborů nástrojař, zámečník, obráběč, automechanik, a jim příbuzných oborů, ale i oborů jako např. opravář zemědělských strojů, klempíř a podobně. O příbuznosti rozhoduje na základě učebního plánu ředitel školy. Obor bude otevřen pouze s podmínkou, že se přihlásí nejméně 30 žáků, tedy otevře se plně obsazená třída. PŘIHLÁŠKY JE NUTNO DODAT ŠKOLE DO 30. března.  Jestliže k tomuto datu nebude ve škole odevzdáno alepoň 25 přihlášek pro dálkové studium nebo 18 přihlášek pro denní studium, budou uchazeči vyrozumněni, že se termín přijímacího řízení odkládá do II., květnového termínu, kdy bude za předpokladu 30 ti přihlášených započato přijímací řízení.
Obor je vyučován po tři roky, zpravidla jednou týdně odpolední konzultací. K maturitě je nutno zvládnout český jazyk, technologické a odborné předměty, volitelným předmětem může být jazyk (možno NJ ; AJ; připravujeme i možnost RJ). Kromě toho se vyučuje elektotechnika, výpočetní technika, automatizace, společenské vědy dle učebního plánu oboru. Prověřování znalostí formou zkoušení, testů ve vypsaných zkušebních termínech.

64-43-L/51 Podnikání

Obor je určen pro všechny absolventy 3letých oborů s výučnímlistem ketagori H. Obor ekonomického charakteru zaměřený na účetnictví, ekonomiku, daně, finance, informační technologie. Absolvent získává kvalifikaci ekonoma, účetní, vedoucího skladového hospodářství.
Pro přihlašování a přijímání do tohoto opboru platí stejná pravidla jako u oboru předchozího.


Dokumenty ke stažení:

Informační leták školy – studijní nabídka 2018: Leták 2018/19.

Předtištěná přihláška ke studiu: xlsx, pdf – na přihlášce vždy vyplňte e-mail a telefon.