Prevence

Školní metodik prevence

Mgr. Jaromíra Šteffková

 • konzultační hodiny SOU: lichý týden úterý 8:45-9:10 hod ve sborovně SOU Tlustice nebo dle osobní domluvy
 • konzultační hodiny SOŠ: bude upřesněno nebo dle osobní domluvy
 • důvěrný email: uveřejněn na nástěnkách ve škole
 • telefonní kontakt: 311 516 792 – linka117

Proč tu jsem?
Já i ostatní učitelé, cítíme potřebu dozvědět se o vás víc, máme potřebu s vámi hovořit, chceme pomoci vytvořit každému bezpečné místo ve škole i mezi spolužáky.

V čem vám mohu pomoci?
Když se vám zdá, že jste se dostali do prostředí s:

 • nezdravými vztahy ve třídě nebo mezi žáky školy
 • experimenty s návykovými látkami
 • vandalismem, krádežemi, ničením osobních věcí mých nebo ostatních žáků
 • fyzickým a psychickým ubližováním a slovním napadáním mě osobně nebo ostatních žáků
 • projevy rasové a menšinové intolerance
 • domácím násilím a sexuálním zneužíváním
 • závislostí na počítačových hrách a hracích automatech
 • kyberšikanou – jedná se o šikanování jiné osoby pomocí internetu, mobilních telefonů, apod. (např. vydírání, ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování,, zastrašování apod.).

Další kontakty na specializovaná pracoviště, kam se můžete obrátit při potřebě rady a pomoci:

Linka bezpečí dětí a mládeže 800 116 111
Linka vzkaz domůdítě na útěku 800 111 113
Kontaktní centrum pro uživatele drog 495 513 977
Linka psychopomoci 224 214 214