Přijímací řízení 2019

1. Navštivte dny otevřených dveří školy:

04.10.2018 8.00 – 15.00 hod Odborný den s prezentací firem
23.11.2018 9.00 – 14.00 hod Prezentace studijních oborů s nahlédnutím do výukových hodin
24.11.2018 9.00 – 12.00 hod Prezentace studijních oborů
19.01.2019 9.00 – 12.00 hod Prezentace studijních oborů
16.02.2019 9.00 – 12.00 hod Prezentace studijních oborů

Dny otevřených dveří se konají:
Pro maturitní obory: v Hořovicích, Palackého nám. 100 (hlavní budova školy).
Pro obory s výučním listem:Tlustici č.p. 28 (centrum odborné přípravy).

Rodiče s uchazeči, kteří mají zájem o stipendijní program v učebním tříletém oboru (N, Z) nebo v maturitním oboru Strojírenství, si mohou předem dohodnout informace u potenciálních zaměstnavatelů –  Mubea, s r.o. (na tel. 602228375 Ing. Lubomír Janda) nebo Buzuluk, a.s. – (personální oddělení p. Petr Dlouhý), Kostal Zdice (personální oddělení – paní Ing. Kateřina Nosková, 724 880 439), Kostal Čenkov (personální oddělení paní Alexandra Baumannová). Uchazeče o studium provedou odborní učitelé školy podle zájmu.

Škola bude rovněž přítomna na burze škol a vzdělávání ve Zdicích v říjnu 2018 společně s partnery Mubea Žebrák s.r.o., Buzuluk, a.s, Janka Radotín, a.s a dalšími společnostmi s informací o možnostech studia ve spolupráci s budoucími zaměstnavateli.


Dokumenty ke stažení:

Informační leták školy – studijní nabídka 2018: Leták 2018/19.

Předtištěná přihláška ke studiu: xlsx, pdf – na přihlášce vždy vyplňte e-mail a telefon.


2. Nabídka oborů 2019/2020

(od 1. září 2019 počínaje 1. ročníkem):

Maturitní obory 4leté:

18-20-M/01
Informační technologie

Studijní plán PDF:  18-20-M/01_plan

1 třída (viz „Obory„)

23-41-M/01
Strojírenství 

Studijní plán PDF: 
23-41-M/01_tek

1 třída (viz „Obory„)

16-01-M/01
Ekologie a životní prostředí

Studijní plán PDF:
16-01-M/01_plan

1 třída (viz „Obory„)

43-41-M/01
Veterinářství

Studijní plán PDF:
ve výstavbě

1 třída (viz „Obory„)

29-42-M/01
Analýza potravin

Studijní plán PDF:
ŠVP: Zdravé potraviny

1 třída (viz „Obory„)

63-41-M/01
Ekonomika a podnikání  

Studijní plán PDF: 
63-41-M/01_plan

1 třída (viz „Obory„)

 

Výuční obory 3leté:

23-52-H/01 Nástrojař

 

Studiní plán PDF: 2352H01_plan

1) Nástrojař – všeobecný program

2) Technik-technička karbonových materiálů
(pro MUBEA, s.r.o)

1 třída

23-51-H/01
Strojní mechanik (Zámečník)

Studiní plán PDF: 2351H01_plan
Zámečník

 1 třída

26-52-H/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Studijní plán PDF:
ve výstavbě
1 třída

Tříleté dálkové studium:

63-41-L/51 Podnikání DÁLKOVÉ STUDIUM nástavbový maturitní obor (bude otevřeno po přihlášení 30 uchazečů)
23-43-L/51 Provozní technika DÁLKOVÉ STUDIUM nástavbový maturitní obor (bude otevřeno po přihlášení 30 uchazečů)
POZOR !  Přihlášky k dálkovému studiu nutno podat do 1. 3. 2019!!!

3. Jednotná kriteria pro přijímání žáků

Dnem 29.1.2018 vkládáme jednotná kritéria přijímacího řízení 2018:
Žáci konají povinnou, státem organizovanou přijímací zkoušku z ČJ a MAT.
  • přijimací zkoušky se započítávají váhou 60%
  • školní prospěch 8. a 9. třídy pak 40%
Škola pro přihlášené žáky organizuje bezplatnou přípravu k přijímací zkoušce.
  • 3 setkání budou zveřejněny v posledním týdnu ledna 2019.

4. Celostátní přijímací zkoušky (2019)

Testování žáků probíhá prostřednictvím CERMATU (Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání).  INFO SOUBORY dodáme po jejich uveřejnění.