Přijímací řízení 2018

 


Přijímací řízení do prvního ročníku 2018/2019 k přijetí do 1. ročníku od 1.9.2018

prijimacky

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Březen 2018

JAKO PRVNÍ BYLI 23.4.2018 PŘIJATI NOVÍ ŽÁCI 3LETÝCH

OBORŮ S VÝUČNÍM LISTEM. SEZNAM JE UVEDEN ZDE.  http://www.soshorovice.cz/?p=2809

DOMŮ ODESLÁNA OBYČEJNÁ ZÁSILKA S ROZHODNUTÍM.

 

 

 

 

 

Březen 2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ JSOU ZAHÁJENA

Zde si zkontrolujte, zda jste uvedeni správně v seznamu uchazečů

v přijímacím řízení 2018.

http://www.soshorovice.cz/2018/03/20/seznam-uchazecu-…prijimaci-rizeni/

Všichni jste již obdrželi dopis do vlastních rukou – „Zahájení přijímacího řízení“+ pozvánku k přijímací zkoušce + pozvánku na přípravné kurzy k PZ.

Pokud tomu tak není, kontaktujte poštu, popřípadě ředitele školy !

 

 

1. Navštivte dny otevřených dveří školy:

Sobota 13. 1. 2018 (od 9.00 do 12.00 hodin).
Prezentace studijních oborů na Palackého nám. 100 a oborů a výučním listem v Tlustici 28.

Sobota 3. 2. 2018 (od 9.00 do 12.00 hodin).
Prezentace studijních oborů na Palackého nám. 100 a oborů a výučním listem v Tlustici 28.

Dny otevřených dveří se konají:
Pro maturitní obory: v Hořovicích, Palackého nám. 100 (hlavní budova školy)
Pro obory s výučním listem: v Tlustici č.p. 28 (centrum odborné přípravy).

Rodiče s uchazeči, kteří mají zájem o stipendijní program v učebním tříletém oboru (N, Z) nebo v maturitním oboru Strojírenství, si mohou předem dohodnout informace u potenciálních zaměstnavatelů –  Mubea, s r.o (na tel. 602228375 Ing. Lubomír Janda) nebo Buzuluk, a.s – (personální oddělení p. Petr Dlouhý), Kostal Zdice (personální odd – paní Ing. Kateřina Nosková, 724 880 439), Kostal Čenkov (personální odd paní Alexandra Baumannová). Uchazeče o studium provedou odborní učitelé školy podle zájmu.

 

Dokumenty ke stažení:

Informační leták školy – studijní nabídka 2017 (přidáno 24.9.2016): 2017-letacek

Předtištěná přihláška ke studiu: PRIHLASKA_V_2
Na přihlášce vždy vyplňte e-mail a telefon.

2. Nabídka oborů 2018/2019
(od 1. září 2018 počínaje 1. ročníkem):

Maturitní obory 4leté:

1820M/01 Informační technologie

Studijní plán PDF:  1820M01_plan

1 třída (viz „obory„)

1601M/01  Ekologie a životní prostředí

 Studijní plán PDF: 1601M01_plan

1 třída (viz „obory„)

29-42-M/01

Analýza potravin

Studijní plán PDF:
ŠVP: Zdravé potraviny

1 třída (viz „obory„)

2341 M/01 Strojírenství 

  Studijní plán PDF: 2341M01_tek

1 třída (viz „obory„)

6341M/01  Ekonomika a podnikání  

  Studijní plán PDF: 6341M01_plan

1 třída (viz „obory„)

 

7842M/02 Ekonomické lyceum

Studijní plán PDF: ve výstavbě

1 třída (viz „obory„)

 

 

Výuční obory 3leté:

23-52-H/01 Nástrojař

 

Studiní plán PDF: 2352H01_plan

1) Nástrojař – všeobecný program

2) Technik-technička karbonových materiálů (pro MUBEA, s.r.o)

1 třída

23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)

Studiní plán PDF: 2351H01_plan
Zámečník

 1 třída

     

Tříleté dálkové studium:

63-41-L/51 Podnikání -DÁLKOVÉ STUDIUM nástavbový maturitní obor (bude otevřeno po přihlášení 30 uchazečů)

2343L/51 Provozní technika – DÁLKOVÉ STUDIUM nástavbový maturitní obor (bude otevřeno po přihlášení 30 uchazečů)

POZOR !  Přihlášky k dálkovému studiu nutno podat do 1.3.2018 !!

 

3. Jednotná kriteria pro přijímání žáků –

Dnem 29.1.2018 vkládáme jednotná kritéria přijímacího řízení 2018:
  kritéria2018
Žáci konají povinnou, státem organizovanou přijímací zkoušku z ČJ a MAT.
  • Přijimací zkoušky se započítávají váhou 60% a školní prospěch 8. a 9. třídy pak 40%.
    Škola pro přihlášení žáky organizuje bezplatnou přípravu k přijímací zkoušce.
  • Termíny 3 setkání budou zveřejněny v posledním týdnu ledna 2018.

4. Celostátní přijímací zkoušky (2018)

Testování žáků probíhá prostřednictvím CERMATU (Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání).  INFO SOUBORY dodáme po jejich uveřejnění.