Celostátní přijímací zkoušky 2020

Termín přijímacích zkoušek:

8. června 2020

Testování žáků probíhá prostřednictvím CERMATu (Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání).