Předání výučních listů na zámku Hořovice
18.6.2020 od 15.00 hod

Předání maturitních vysvědčení na zámku Hořovice
25.6.2020 od 15.00 hod

Ředitelské volno
29. a 30.6.2020

Předání vysvědčení 26.6.
SOU:
1. a 2. ročníky 8:15-9:00 hod

SOŠ:
1. ročníky 8:15-9:00 hod
2. ročníky 9:30-10:15 hod
3. ročníky 10:45-11:30 hod

Od 22.6. se otevírá škola pro konzultace 1.-3.ročníků SOŠ a 1.-2. ročníků SOU.
Rozpis konzultací naleznete pod odkazem Obnovení provozu školy.

Od 11.5.2020 se otevírá škola pro konzultace závěrečných ročníků (4. ročník SOŠ a 3.ročník SOU) za účelem přípravy žáků k maturitním a závěrečným zkouškám. Na stránkách školy bude uveřejněn rozvrh konzultací. Konzultace se týkají shrnutí profilových předmětů které jsou předmětem zkoušek. Účast žáků je dobrovolná, ale škola eviduje jejich přítomnost.

Maturita 2020

Byly rozepsány řádné termíny maturit, pro jarní termín roku 2020.

Maturita 2020

Závěrečné zkoušky SOU

Byly rozepsány řádné termíny závěrečných zkoušek, pro jarní termín roku 2020.

Závěrečné zkoušky 2020

Přijímací řízení na rok 2020/2021

Termín přijímacích zkoušek do 1. ročníku školního roku 2020/2021 je 8.6.2020.

Více informací na přijímací řízení 2020.

Oznámení doplňovacích voleb do Školské rady