Samostudium – E-learning pro žáky

Vážení studenti a rodiče, vzhledem k mimořádné situaci bude veškerá výuka vedená ve školním e-learningovém systému Moodle.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Upozorňujeme, že v době mimořádného stavu je výuka zadávaná dálkovou formou pro všechny žáky školy povinná.

Učitelé provádějí hodnocení odevzdaných úkolů a prací.

Učební materiály a pokyny pro samostudium naleznete na e-learningovém kurzu školy MOODLE v sekci Mimořádný stav, každá třída má svůj kurz s uveřejněnými úkoly, učebními texty ad.

Žáci SOŠ při nástupu do 1. ročníku studia obdrželi přihlašovací údaje. V případě, že si je nepamatují, kontaktují Ing. M. Hájkovou na emailu mhajkova@soshorovice.cz.

Žáci SOU se přihlašují jako hosté a používají vstupní heslo: tlustice.

Od 11. 03. 2020 se škola uzavírá až do odvolání na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, sledujte webové stránky školy a msmt.cz.

Dne 10. 03. 2020 vydala Vláda České republiky opatření k uzavření středních škol na dobu neurčitou. Od středy dne 11. 03. 2020 bude do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních školách a vysokých školách.

K tomu ředitel školy vydává následující opatření:

  • Počínaje dnem 11.3.2020 se uzavírá škola pro výuku žáků a pro činnost svářečské školy. Zastavuje se provoz školní jídelny pro všechny strávníky.
  • Podrobné informace na webu www.soshorovice.cz
  • Stav může být průběžně aktualizován. Cizí osoby nebudou mít do budovy přístup bez vědomí ředitele školy nebo zástupkyně a vedoucí pedagožky.

Ing.Vladimír Kebert, CSc
ředitel školy