Svačina: 15 Kč

Oběd: 30 Kč


Telefon s hlasovou schránkou pro odhlášení jídel z důvodu náhlé nemoci: 725 930 975.
Odhlásit jídlo jde tímto způsobem pouze první den nepřítomnosti do 6:00 hod.
Další dny je třeba odhlásit řádným způsobem přes web www.strava.cz.

www.strava.cz
Jídelna: 0596
Přihlašovací údaje obdržíte od vedoucí jídelny I. Dlouhé, při přihlašování obědů.