PŘIHLÁŠENÍ K PODZIMNÍMU TERMÍNU MATURITNÍ ZKOUŠKY

Studenti, kteří se chtějí přihlásit k podzimnímu termínu maturní zkoušky, se musí přihlásit nejpozději 27.06.2022. Bližší informace u vedení školy.

Zveřejněno 30.05.2022.

Profilová část maturitní zkoušky

23-41-M/01 Strojírenství
1) Praktická maturitní zkouška
    a) Praktická zkouška z odborných strojírenských předmětů (SPS, STT, TEK)
    b) Obhajoba maturitní práce

2) Ústní zkouška z předmětu Stavba a provoz strojů
3) Ústní zkouška z předmětu Strojírenská technologie

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
1) Praktická maturitní zkouška
    a) Praktická zkouška z odborných  předmětů (BIO, LAK, LAT)
    b) Obhajoba maturitní práce
2) Ústní zkouška z předmětu Životní prostředí
3) Ústní zkouška z předmětu Biologie

18-20-M/01 Informační technologie
1) Praktická maturitní zkouška

    a) Tvorba aplikací (TVA, APC, DAB)
    b) Obhajoba maturitní práce
2) Ústní zkouška z předmětu Stavba a provoz IT (SPI, OPS, SSK)
3) Ústní zkouška z předmětu Aplikace na PC (APC, TVA, GRP, DAB)

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
1) Praktická maturitní zkouška

    a) Praktická zkouška z ekonomiky a statistiky
    b) Praktická zkouška z účetnictví
2) Ústní zkouška z předmětu Ekonomika (MAM, STF)
3) Ústní zkouška z předmětu Účetnictví

Termíny pro odevzdání maturitních prací

Maturitní práce lze odevzdat osobně třídnímu učiteli do . srpna 2022 – 12:00 hod. Elektronickou verzi práce zašlete vedoucímu práce.

Informační technologie

Strojírenství

Ochrana životního prostředí

26. srpna 2022, do 12:00

26. srpna 2022, do 12:00

26. srpna 2022, do 12:00

Mgr. Kučerová

Mgr. Vlčková

Ing. Hájková

Termíny písemných prací

Písemná práce z ČEJ

06. září 2022 - 10:00 hod - N-11

Termíny praktické maturitní zkoušky

Třída 4.A

Obor IT
Termín konání: 29. srpna 2022 od 7:00 h, učebna VYN 1, 2
Učitelé : p. Barták, Ing. Rabochová

Obor Ekonomika
Termín konání: 29. srpna 2022 od 7:00 h, učebna N-22.

Učitelé : Ing. Nejedlý, Ing. Chlustinová, Ing. Krausová

Třída 4.B

obor Strojírenství
Termín konání:  29. srpna 2022 od 7:00 h, učebna N-29.
Učitelé : Ing. Havlíček, Ing. Smíšek, Ing. Jelínková

obor Ekologie a ŽP
Termín konání: 
29. srpna 2022 od 8:00 h, učebny v Masarykově ulici (Valdek).
Učitelé: Ing. Hájková, Mgr. Šteffková, Mgr. Mertová

Maturita - podzim 2022

Didaktické testy společné části

1. až 6. září 2022

V podzimním zkušebním období budou výsledky předány ředitelům škol nejpozději 10. září 2022.
Bližší informace na MŠMT a Cermat.

Profilová část maturitní zkoušky

Třída 4. A
– obhajoba maturitní práce (IT): koná se v den ústní MZ
– ústní maturitní zkouška: 13. 9. 2022 od 8:00 hod
ÚČE: 8:00 až 8: 30 hod
ČEJ: 8:10 až 10:05 hod
ANJ: 9:45 až 11:40 hod
EKO: 11:25 – 11:55 hod
obhajoby: 12:00 – 15:00 hod
APC: 15:00 – 16:30 hod
SPI: 16:00 až 17:30 hod
Porada komise a vyhlášení výsledků: 17:35 hod

Třída 4. B
– obhajoba maturitní práce: koná se v den ústní MZ
– ústní maturitní zkouška: 14. 9. 2022
AJ: 8:35 až 9:15 hod
Obhajoba: 8:35 až 9:15 hod
STT: 9:00 až 10:00 hod
SPS: 10:15 až 10:45 hod
ČJL: 11:00 až 11:35 hod
Porada komise a vyhlášení výsledků: 11:35 až 11:45 hod

Posudek maturitní práce obdržíte dva týdny před obhajobou MP.