PŘIHLÁŠENÍ K JARNÍMU TERMÍNU MATURITNÍ ZKOUŠKY

Studenti, kteří se chtějí přihlásit k jarnímu termínu maturní zkoušky, se musí přihlásit nejpozději 01.12.2022. Bližší informace u vedení školy.

Zveřejněno 01.10.2022.

Profilová část maturitní zkoušky

23-41-M/01 Strojírenství
1) Praktická maturitní zkouška
    a) Praktická zkouška z odborných strojírenských předmětů (SPS, STT, TEK)
    b) Obhajoba maturitní práce

2) Ústní zkouška z předmětu Stavba a provoz strojů
3) Ústní zkouška z předmětu Strojírenská technologie

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
1) Praktická maturitní zkouška
    a) Praktická zkouška z odborných  předmětů (BIO, LAK, LAT)
    b) Obhajoba maturitní práce
2) Ústní zkouška z předmětu Životní prostředí
3) Ústní zkouška z předmětu Biologie

43-41-M/01 Veterinářství (Veterinární technik)
1) Praktická maturitní zkouška
     Praktická zkouška z odborných  předmětů (FAR, CHZ, MIP, VYZ, ZLP)
2) Ústní zkouška z předmětu Veterinární prevence a péče (FAR, MIP, ZLP)
3) Ústní zkouška z předmětu Chov zvířat (HTP, CHZ, OZO, VYZ)

18-20-M/01 Informační technologie
1) Praktická maturitní zkouška

    a) Tvorba aplikací (TVA, APC, DAB)
    b) Obhajoba maturitní práce
2) Ústní zkouška z předmětu Stavba a provoz IT (SPI, OPS, SSK)
3) Ústní zkouška z předmětu Aplikace na PC (APC, TVA, GRP, DAB)

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
1) Praktická maturitní zkouška

    a) Praktická zkouška z ekonomiky a statistiky
    b) Praktická zkouška z účetnictví
2) Ústní zkouška z předmětu Ekonomika (MAM, STF)
3) Ústní zkouška z předmětu Účetnictví

Termíny pro odevzdání maturitních prací

Maturitní práce lze odevzdat osobně třídnímu učiteli do 21. dubna 2023 – 12:00 hod. Elektronickou verzi práce zašlete vedoucímu práce.

Informační technologie

Strojírenství

Ochrana životního prostředí

31. března 2023, do 12:00

21. dubna 2023, do 12:00

21. dubna 2023, do 12:00

Mgr. Musílková

Mgr. Plecitá

Ing. Šteffková

Termíny písemných prací

Písemná práce z ANJ

Písemná práce z ČEJ

05. dubna 2023

03. dubna 2023

Termíny praktické maturitní zkoušky

Třída 4.A

Obor IT
Termín konání: 26. dubna 2023 od 7:00 h, učebna VYN 1, 2
Učitelé : p. Barták, Ing. Rabochová

Třída 4.B

obor Strojírenství
Termín konání:  26. dubna 2023 od 7:00 h, učebna N-29.
Učitelé : Ing. Havlíček, Ing. Smíšek, Ing. Jelínková

Obor Ekonomika
Termín konání: 26. a 27. dubna 2023 od 7:00 h, učebna N-22.

Učitelé : Ing. Nejedlý, Ing. Chlustinová, Ing. Krausová

Třída 4.C

Obor Veterinářství
Termín konání: 24. a 25. dubna 2023 od 8:00 h, učebna Valdek (Masarykova).

Učitelé : MVDr. Moutelíková, MVDr. Gardoň, Mgr. Šteffková, Bc. Mikulová

obor Ekologie a ŽP
Termín konání: 
26. a 27. dubna 2023 od 8:00 h, učebny v Masarykově ulici (Valdek).
Učitelé: Ing. Hájková, Mgr. Šteffková, Mgr. Mertová

Maturita - jaro 2023

Didaktické testy společné části

2. až 5. května 2023

V jarním zkušebním období budou výsledky předány ředitelům škol nejpozději 15. května 2023.
Bližší informace na MŠMT a Cermat.

Profilová část maturitní zkoušky

Třída 4. A
– obhajoba maturitní práce (IT): koná se v den ústní MZ
– ústní maturitní zkouška: 16. – 19. 5. 2023

Třída 4. B
– obhajoba maturitní práce (STR): koná se v den ústní MZ
– ústní maturitní zkouška: 22. – 26. 5. 2023

Třída 4. C
– obhajoba maturitní práce: koná se v den ústní MZ
– ústní maturitní zkouška: 29. 5. – 2. 6. 2023

Posudek maturitní práce obdržíte dva týdny před obhajobou MP.