PŘIHLÁŠENÍ K JARNÍMU TERMÍNU MATURITNÍ ZKOUŠKY

Studenti, kteří se chtějí přihlásit k jarnímu termínu maturní zkoušky, se musí přihlásit nejpozději 1.12.2020. Bližší informace u vedení školy.

Zveřejněno 23.9.2020.

Profilová část maturitní zkoušky

23-41-M/01 Strojírenství
1) Praktická maturitní zkouška
    a) Praktická zkouška z odborných strojírenských předmětů (SPS, STT, TEK)
    b) Obhajoba maturitní práce

2) Ústní zkouška z předmětu Stavba a provoz strojů
3) Ústní zkouška z předmětu Strojírenská technologie

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
1) Praktická maturitní zkouška
    a) Praktická zkouška z odborných  předmětů (BIO, LAK, LAT)
    b) Obhajoba maturitní práce
2) Ústní zkouška z předmětu Životní prostředí
3) Ústní zkouška z předmětu Biologie

18-20-M/01 Informační technologie
1) Praktická maturitní zkouška

    a) Tvorba aplikací (TVA, APC, DAB)
    b) Obhajoba maturitní práce
2) Ústní zkouška z předmětu Stavba a provoz IT (SPI, OPS, SSK)
3) Ústní zkouška z předmětu Aplikace na PC (APC, TVA, GRP, DAB)

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
1) Praktická maturitní zkouška

    a) Praktická zkouška z ekonomiky a statistiky
    b) Praktická zkouška z účetnictví
    c) Praktickázkouška z písemné a elektronické komunikace

2) Ústní zkouška z předmětu Ekonomika (MAM, STF)
3) Ústní zkouška z předmětu Účetnictví

Termíny pro odevzdání maturitních prací

Maturitní práce lze odevzdat osobně třídnímu učiteli do 19. 3. 2021 – 12:00 hod.

Informační technologie

Strojírenství

Ochrana životního prostředí

19.3.2021, do 12:00

19.3.2021, do 12:00

19.3.2021, do 12:00

Mgr. Karásek

Ing. Hájková

Ing. Hájková

Termíny praktické maturitní zkoušky

Třída 4.A

Obor Ekonomika a podnikání
Termíny konání:
bude upřesněno 2021 od 7:00 h, učebna N-19, N-08.
bude upřesněno 2021 od 7:00 h, učebna N-19.
Učitelé : Ing. Chlustinová, Ing. Krausová, Ing. Nejedlý

Obor IT
Termín konání:
bude upřesněno 2021 od 7:00 h, učebna VYN 1, 2
Učitelé : p. Barták, Ing. Rabochová

Třída 4.B

obor Strojírenství
Termín konání:
bude upřesněno 2021 od 7:00 h, učebna N-29.
Učitelé : Ing. Bočan, Ing. Smíšek

obor Ekologie a ŽP
Termín konání:

bude upřesněno 2021 od 8:00 h, učebny v Masarykově ulici (Valdek).
Učitelé : Ing. Hájková, Mgr. Šteffková, Mgr. Mertová

Maturita - jaro 2021

Třída 4. A
– obhajoba maturitní práce (IT): bude upřesněno
– ústní maturitní zkouška: 24.5. – 28.5.2021

Třída 4. B
– obhajoba maturitní práce: bude upřesněno
– ústní maturitní zkouška: 17.5. – 21.5.2021

Posudek maturitní práce obdržíte dva týdny před obhajobou MP.

Didaktické testy společné části

4. až 7. května 2021

 Bližší informace na MŠMT a Cermat.