PŘIHLÁŠENÍ K JARNÍMU TERMÍNU MATURITNÍ ZKOUŠKY

Studenti, kteří se chtějí přihlásit k jarnímu termínu maturní zkoušky, se musí přihlásit nejpozději 01.12.2021. Bližší informace u vedení školy.

Zveřejněno 20.10.2021.

Dne xy. února 2022 zveřejňujeme Opatření školy k Maturitní zkoušce.

Profilová část maturitní zkoušky

23-41-M/01 Strojírenství
1) Praktická maturitní zkouška
    a) Praktická zkouška z odborných strojírenských předmětů (SPS, STT, TEK)
    b) Obhajoba maturitní práce

2) Ústní zkouška z předmětu Stavba a provoz strojů
3) Ústní zkouška z předmětu Strojírenská technologie

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
1) Praktická maturitní zkouška
    a) Praktická zkouška z odborných  předmětů (BIO, LAK, LAT)
    b) Obhajoba maturitní práce
2) Ústní zkouška z předmětu Životní prostředí
3) Ústní zkouška z předmětu Biologie

18-20-M/01 Informační technologie
1) Praktická maturitní zkouška

    a) Tvorba aplikací (TVA, APC, DAB)
    b) Obhajoba maturitní práce
2) Ústní zkouška z předmětu Stavba a provoz IT (SPI, OPS, SSK)
3) Ústní zkouška z předmětu Aplikace na PC (APC, TVA, GRP, DAB)

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
1) Praktická maturitní zkouška

    a) Praktická zkouška z ekonomiky a statistiky
    b) Praktická zkouška z účetnictví
2) Ústní zkouška z předmětu Ekonomika (MAM, STF)
3) Ústní zkouška z předmětu Účetnictví

Termíny pro odevzdání maturitních prací

Maturitní práce lze odevzdat osobně třídnímu učiteli do 8. dubna 2022 – 12:00 hod. Elektronickou verzi práce zašlete vedoucímu práce.

Informační technologie

Strojírenství

Ochrana životního prostředí

08. dubna 2022, do 12:00

08. dubna 2022, do 12:00

08. dubna 2022, do 12:00

Mgr. Kučerová

Mgr. Vlčková

Ing. Hájková

Termíny písemných prací

Písemná práce z ANJ

Písemná práce z ČEJ

8. dubna 2022

12. dubna 2022

Termíny praktické maturitní zkoušky

Všichni studenti musí být vybavení respirátorem typu FFP2 nebo KN-95 bez výdechového ventilu.

Třída 4.A

Obor IT
Termín konání: 27. dubna 2022 od 7:00 h, učebna VYN 1, 2
Učitelé : p. Barták, Ing. Rabochová

Obor Ekonomika
Termín konání: 27. a 28. duben 2022 od 7:00 h, učebna N-08 a N-22.

Učitelé : Ing. Nejedlý, Ing. Chlustinová, Ing. Krausová

Třída 4.B

obor Strojírenství
Termín konání:  27. dubna 2022 od 7:00 h, učebna N-29.
Učitelé : Ing. Bočan, Ing. Smíšek

obor Ekologie a ŽP
Termín konání: 
27. dubna 2022 od 8:00 h, učebny v Masarykově ulici (Valdek).
Učitelé: Ing. Hájková, Mgr. Šteffková, Mgr. Mertová

Maturita - jaro 2022

Didaktické testy společné části

2. až 4. května 2022

V jarním zkušebním období budou výsledky předány ředitelům škol nejpozději 15. května 2022.
Bližší informace na MŠMT a Cermat.

Profilová část maturitní zkoušky

Třída 4. A
– obhajoba maturitní práce (IT): koná se v den ústní MZ
– ústní maturitní zkouška: 16. 5. – 20. 5. 2022

Třída 4. B
– obhajoba maturitní práce: koná se v den ústní MZ
– ústní maturitní zkouška: 16. 5. – 20. 5. 2022

Posudek maturitní práce obdržíte dva týdny před obhajobou MP.