Co to vlastně znamená?

Od svého založení je UNESCO centrem výchovy a vzdělávání k mezinárodnímu porozumění. Roku 1953 byl zahájen „Projekt sítě Přidružených škol UNESCO„. 

Přidružené školy UNESCO jsou zamýšleny jako instituce, které propagují ideály a principy UNESCO na poli výchovy a vzdělávání prostřednictvím zcela konkrétních – pilotních – projektů ekologických, lidskoprávních, multikulturních či zaměřených na ochranu kulturního dědictví a šíření informací o fungování systému OSN.

Smyslem celého projektu je vytvořit nadnárodní síť škol, která by umožňovala výměnu zkušeností, nápadů a myšlenek v oblasti učebních metod, postupů a náplně výuky a v neposlední řadě také vzájemné potkávání se studentů a pedagogů na seminářích, konferencích, v rámci kulturních a sportovních aktivit. Přidružené školy UNESCO nejsou školami specializivanými či privilegovanými, naopak jsou součástí národních vzdělávacích systémů a díky svému napojení na UNESCO by měly přispívat ke zlepšování obsahu výuky a nabízet svým studentům výuku rozšířenou o ekologická a lidskoprávní témata, o projekty na ochranu památek a přírodního dědictví, informace o fungování systému OSN, úmluvách, deklaracích a doporučeních v jeho rámci přijatých.

Cíle této sítě jsou 4 vzdělávací pilíře, které definovala Mezinárodní komise pro vzdělávání ve 21. století:

  • učení se vědět („learning to know“)
  • učení se konat („learning to do“)
  • učení se být („learning to be“)
  • učení se žít společně („learning to live together“)

Česká republika se do Projektu Přidružených škol UNESCO zapojila v roce 1966. 

Česká síť ASP Net má 53 členů z řad mateřských, základních, uměleckých a středních škol. Naše střední odborná škola a učiliště vstoupila mezi přidružené školy UNESCO v roce 2002 a ve svých projektech se zaměřuje především na tyto tematické okruhy:

  • celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí
  • udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl
  • mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví

Témata pro týden škol UNESCO:

Školní rok 2023/2024:
Voda
Hate speech a mediální výchova
200. výročí narození Bedřich Smetana

Školní rok 2022/2023:
Světový den poezie
Mír, lidská práva včetně práv migrantů
Kulturní a přírodní památky ČR na Seznamu světového dědictví UNESCO

Školní rok 2021/2022:
Umělá inteligence a 100. výročí R.U.R. K. Čapka
Světový den výživy (16.10.)
Světový den svobody tisku (3.5)

Školní rok 2020/2021:
75. výročí založení OSN
Mezinárodní den dobrovolníků (5. 12.)
Mezinárodní den biodiverzity (21. 5.)

Školní rok 2019/2020:
Mezinárodní rok zdraví rostlin
350. let výroční úmrtí Jana Ámose Komenského
30 let od sametové revoluce

Školní rok 2018/2019:
Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel
Mezinárodní rok umírněnosti
Mezinárodní rok periodické soustavy prvků

Školní rok 2017/2018
Osudové osmičky v našich dějinách
Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Školní rok 2016/2017:
Udržitelný cestovní ruch pro rozvoj

Školní rok 2015/2016:
Mezinárodní rok luštěnin
Mezinárodní rok 700. výročí narození Karla IV.
70 let od vzniku UNESCO

Školní rok 2014/2015:
Mezinárodní rok světla a půdy

Školní rok 2013/2014:
Mezinárodní rok krystalografie a rodinných farem

Školní rok 2012/2013:
Mezinárodní rok vodní spolupráce

Školní rok 2011/2012:
Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny

Školní rok 2010/2011:
Mezinárodní rok lesů

Školní rok 2009/2010:
Mezinárodní rok biodiverzity

2009 – Mezinárodní rok astronomie
2009 – Mezinárodní rok lidských práv, vzdělávání
2009 – Mezinárodní rok přírodních vláken
2008 – Mezinárodní rok planety Země
2006 – Mezinárodní rok pouští a rozšiřování pouští
2004 – Mezinárodní rok rýže
2003 – Mezinárodní rok pitné vody
2002 – Mezinárodní rok ekoturistiky