Maturitní obory

Ekologie a ŽP

Ekonomika a podnikání

Informační technologie

Strojírenství

Veterinářství

Obory s výučním listem​

Elektromechanik

Nástrojař

Zámečník