Všechny obory s výučním listem a maturitní obor Strojírenství  jsou podporovány podnikovými stipendijními programy po celou dobu studia.

Stipendia poskytuje několik hlavních podniků v okolí školy. K nim patří např. Mubea, spol. s r.o , Buzuluk, a.s; Schwarzmüller s.r.o. , Tedom spol s r.o, Carrier spol s r.o , a další jednají o uzavření smluv.

Takto asi 70% žáků tříletých oborů má v současnosti uzavřenu studijní smlouvu se stipendiem.

Absolventi nemají problém s uplatněním. Úspěšní absolventi mohou na této škole pokračovat v maturitním nástavbovém studiu oboru Provozní technika nebo volit jinou formu maturitní nástavby.