Termíny a opatření

Pro všechny žáky přednostně platí termín 5.5.2021. Komu z přihlášených se tento termín kryje s termínem na jiné škole, pak písemnou formou oznámí ředitelství zdejší školy na adresu achlustinova@soshorovice.cz, tel: 602 714 706, (Ing. Alena Chlustinová, vedoucí učitelka), že se dostaví ke zkouškám dne 6.5.2021.

Do budovy školy je povolen vstup pouze uchazečům s potvrzením o provedení testu na COVID-19 (viz. Opatření). Potvrzení o testu nesmí být starší než 7 dní před konáním zkoušky.

Pouze uchazeči bude umožněn vstup do školy. Zákonní zástupci musí zůstat mimo areál školy. Uchazeči musí mít respirátor typu FFP2 nebo KN-95 bez výdechového ventilu.

Pouze pro žáky, kteří jsou prokazatelně nemocní (v termínu 5.5  6.5.2021 – na omluvenku potvrzením lékaře) je určen náhradní termín dne 14.5.2021. Uchazeč (zákonný zástupce) bude o této skutečnosti písemně informovat na adresu achlustinova@soshorovice.cz, tel: 602714706, (Ing. Alena Chlustinová, vedoucí učitelka), že se dostaví ke zkouškám dne  14.5.2021.

Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny pro všechny obory ve škole (maturitní obory i obory s výučním listem) dne 19.5.2021Od tohoto dne běží lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku (který jste obdrželi na své ZŠ nebo na krajském úřadě (pokud se nehlásíte ze ZŠ).