Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Palackého náměstí 100
268 01  Hořovice

IČ: 47558504
IZO: 600 006 841

tel.: 311 516 792
e-mail: info@soshorovice.cz

@ datová schránka: 3nhk3wu

Kudy k nám:
Na naši školu se dostanete pěšky z vlakového nebo autobusového nádraží  Hořovice. Autem můžete zaparkovat na parkovišti u Palackého náměstí před budovou školy.

Zasílání elektronických faktur na email: fakturace@soshorovice.cz

VEDENÍ ŠKOLY

ŘEDITEL ŠKOLY
Ing. Vladimír Kebert, CSc.
vkebert@soshorovice.cz
+420 731 582 691

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE
Mgr. Bc. Alena Lhotáková
alhotakova@soshorovice.cz
+420 311 572 273

VEDOUCÍ PEDAGOG
Ing. Alena Chlustinová
achlustinova@soshorovice.cz
+420 311 516 792

ADMINISTRATIVA

SEKRETARIÁT SOŠ
Marie Štuksová
mstuksova@soshorovice.cz
+420 311 516 792

SEKRETARIÁT SOU
Naděžda Mašková
nmaskova@soshorovice.cz
+420 311 572 273

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
prijimacky@soshorovice.cz
+420 311 516 792
+420 731 582 691

HLAVNÍ ÚČETNÍ
Bc. Jitka Štefanová
jstefanova@soshorovice.cz
fakturace@soshorovice.cz

HOSPODÁŘKA
Milena Štěpničková
mstepnickova@soshorovice.cz

VEDOUCÍ JÍDELNY
Ivana Dlouhá
idlouha@soshorovice.cz

VÝCHOVNÍ PORADCI

Poradkyně pro SOŠ
Mgr. Alena Musílková
amusilkova@soshorovice.cz

Poradce pro SOU
Bc. František Štěpnička
fstepnicka@soshorovice.cz

Preventista pro SOŠ a SOU
Mgr. Jaromíra Šteffková
jsteffkova@soshorovice.cz

Školní psycholog
PhDr. Andrea Daňková
adankova@soshorovice.cz
tel.: 731 477 644
tel.: 602 218 271

Ordinační doba:
pondělí – 3., 5. a 6 vyučovací hodina
úterý – 3. až 5. vyučovací hodina (schůzky dle předchozí domluvy)
aplikace Signal – na tel. čísle 731 477 644
aplikace WhatsApp – na tel. čísle 602 218 271


Pedagogičtí pracovníci

Jiří Balej
odborný výcvik strojírenských oborů, instruktor svařování
jbalej@soshorovice.cz

Jan Barták
odborné IT, SOU, správa sítě
jbartak@soshorovice.cz

Mgr. Lenka Bartáková
SOU – ZEK, OBN, ČJL
lbartakova@soshorovice.cz

Ing. Jiří Bočan
mechanizace, odborné strojírenské předměty
jbocan@soshorovice.cz

Miloš Bureš
odborný výcvik, praxe strojírenských oborů
mbures@soshorovice.cz

Lukáš Cibulka
odborný výcvik, praxe strojírenských oborů
lcibulka@soshorovice.cz

Mgr. Eva Čepeláková – 2.B
informační technologie, ZDP, SOU
ecepelakova@soshorovice.cz

Ing. Kateřina Červená
odborné předměty veterinářství
kcervena@soshorovice.cz

PhDr. Andrea Daňková
NEJ
adankova@soshorovice.cz

RNDr. Petr Dvořák
ANJ, VYT, FYZ, SOU
pdvorak@soshorovice.cz

Lada Fedurcová
ANJ
lfedurcova@soshorovice.cz

Mgr. Patricie Frýbertová
SOU – PRA, ANJ, OBN
pfrybertova@soshorovice.cz

MVDr. Luboš Gardoň
veterinářství
lgardon@soshorovice.cz

Ing. Miluše Hájková – 2.C
ekologie, odpady, ENZ, ICT,
koordinátor EVVO, UNESCO
mhajkova@soshorovice.cz

Ing. Zdeněk Havlíček
odborné strojírenské předměty
zhavlicek@soshorovice.cz

Mgr. Kateřina Hermanová
ANJ
khermanova@soshorovice.cz

Josef Hrabák – 3.Z
praxe strojírenských oborů, SOU
jhrabak@soshorovice.cz

Mgr. Kateřina Hrabáková
chemie
khrabakova@soshorovice.cz

Mgr. Jana Hráchová – 3.A
matematika, fyzika
jhrachova@soshorovice.cz

Ing. Alena Chlustinová
ekonomické předměty, technika administrace
achlustinova@soshorovice.cz

PaedDr., Mgr. Otto Jedlička
chemie
ojedlicka@soshorovice.cz

Ing., Bc. Zdeňka Jelínková – 4.B
strojírenské odborné předměty
zjelinkova@soshorovice.cz

Bc. Jana Jeníčková, DiS.
odborné veterinární předměty, ANJ
jjenickova@soshorovice.cz

Ing. Vladimír Kebert, CSc.
odborné předměty, IT, chemie
vkebert@soshorovice.cz

Mgr. Martin Klán – 4.C
anglický jazyk
mklan@soshorovice.cz

Ing. Ivana Krausová
ekonomické předměty, technika administrativy
ikrausova@soshorovice.cz

Mgr. Dana Kučerová
český jazyk a literatura, německý jazyk
dkucerova@soshorovice.cz

Mgr., Bc. Alena Lhotáková
strojírenské předměty
alhotakova@soshorovice.cz

Mgr. Marcela Lhotáková
tělesná výchova
mlhotakova@soshorovice.cz

Mgr. Jana Mertová – 3.C
chemie, biologie
jmertova@soshorovice.cz

MVDr. Eva Moutelíková
veterinářství
emoutelikova@soshorovice.cz

Mgr. Alena Musílková – 1.A
anglický jazyk
amusilkova@soshorovice.cz

Ing. Jaroslav Nejedlý – 3.B
ekonomické odborné předměty
jnejedly@soshorovice.cz

 

Mgr. Karel Pangerl – 2.A
tělesná výchova
kpangerl@soshorovice.cz

Mgr. Jana Plecitá – 1.B
matematika, fyzika
jplecita@soshorovice.cz

Ing. Jan Plesnivý – 2.EN
odborné elektro předměty, SOU
jplesnivy@soshorovice.cz

Ing. Jaroslav Pospíšil
MAT, FYZ
jpospisil@soshorovice.cz

Mgr. Miroslava Pustková, DiS. – 3.EN
základy ekologie, SOU
mpustkova@soshorovice.cz

Ing. Věra Rabochová – 4.A
odborné předměty IT
vrabochova@soshorovice.cz

Ing. Eugen Satran
anglický jazyk
esatran@soshorovice.cz

Ing. Vladimír Smíšek
strojírenské odborné předměty
vsmisek@soshorovice.cz

Mgr. Jiřina Spurná
ČEJ, DĚJ, ZPV
jspurna@soshorovice.cz

Jiří Špička – 1.EZ
odborný výcvik elektro
jspicka@soshorovice.cz

Mgr. Jaromíra Šteffková – 1.C
biologie, chemie, právo, nauka o společnosti
jsteffkova@soshorovice.cz

Bc. František Štěpnička – 1.N
odborné strojírenské předměty
fstepnicka@soshorovice.cz

PhDr. Ladislava Tahovská
německý jazyk
ltahovska@soshorovice.cz

Ing. Josef Vacovský
odborné předměty elektro, IT
jvacovsky@soshorovice.cz

Luděk Veselý – 2.Z
SOU – odborný výcvik
lvesely@soshorovice.cz

Mgr. Eva Vlčková
český jazyk a literatura, dějepis
evlckova@soshorovice.cz