Opravné a náhradní termíny závěrečných zkoušek

Obory: Zámečník 23-51-H/01, Elektromechanik 26-52-H/01 a Nástrojař 23-52-H/01

13.09. 2023 Písemná zkouška.
14.- 15. 09. 2023 Praktická zkouška.