Žáci, kteří nebyli klasifikování a nebo mají max. dvě nedostatečné se dostaví k opravné/klasifikační zkoušce dne:

SOŠ

CHEM – 25. srpna 2022 od 8:30 h, učebna Valdek V-CHL
1.D (příjmení. jméno.) – Fr. Š.
Komise: Ing. Kebert, Mgr. Mertová, Ing. Hájková

CHB – 25. srpna 2022 od 8:30 h, učebna Valdek V-CHL
1.C (příjmení. jméno.) – Br. T., Br. M., Bu. K., Če. E., Pi. B., Ro. A.
Komise: Mgr. Mertová, Mgr. Šteffková, Ing. Hájková

PRX – 26. srpna 2022 od 9:45 h, učebna N-41
1.C (příjmení. jméno.) – Br. T.,  Bu. K., Ho. I., Ro. E.
3.C
(příjmení. jméno.) – Uh. A., Vo. T., Bu. K.

Komise: Ing. Hájková, Mgr. Mertová, Mgr. Šteffková

ABI – 25. srpna 2022 od 8:30 h, učebna Valdek V-CHL
2.C (příjmení. jméno.) – Rů. A.
Komise: Mgr. Šteffková, Ing. Hájková, Mgr. Mertová

SSK – 25. srpna 2022 od 8:30 h, učebna N-09
2.A (příjmení. jméno.) – Eš. D.
Komise: p. Barták, Ing. Rabochová, Mgr. Čepeláková

TME – 30. srpna 2022 od 8:30 h, učebna N-29
1.D (příjmení. jméno.) – Be. A.
Komise: Ing. Jelínková, Ing. Smíšek, Ing. Havlíček

ÚČE – 30. srpna 2022 od 8:15 h, učebna N-22
2.B (příjmení. jméno.) – Bö. Z., Po. D., St. I., Ph. Th. Ng. L.
Komise: Ing. Chlustinová, Ing. Krausová, Ing. Nejedlý

NEJ – 29. srpna 2022 od 8:15 h, učebna N-22
2.B (příjmení. jméno.) – Ph. Th. Ng. L.
Komise: PhDr. Tahovská, PhDr. Daňková, Mgr. Klán

MAT – 29. srpna 2022 od 8:15 h, učebna N-22
1.C (příjmení. jméno.) – Br. M., Ro. E.
1.D
(příjmení. jméno.) – Fr. Š.

2.B (příjmení. jméno.) – Bö. Z., Chr. J., Pi. J.
2.C (příjmení. jméno.) – Gl. J., Rů. A.
3.A (příjmení. jméno.) – Gr. Š.
3.C
(příjmení. jméno.) – Uh. A., Bu. K.

Komise: Mgr. Hráchová, Mgr. Plecitá, Ing. Pospíšil

SOU

TED – 25. srpna 2022 od 8:00 h
Komise: Mgr. Bc. Alena Lhotáková, Ing. Jelínková, Bc. Kopáček

STT, STR – 25. srpna 2022 od 10:00 h
Komise: Mgr. Bc. Alena Lhotáková, Ing. Jelínková, Mgr. Pustková

Opravné zkoušky ZZ – výuční list
5.9.2022 – Písemná zkouška
6.9. – 7.9.2022 – Praktická zkouška

 

Rozdílové zkoušky

EKO – 25. srpna 2022 od 8:15 h, učebna N-19
2.B (příjmení. jméno.) – Šo. D.
Komise: Ing. Chlustinová, Ing. Krausová, Ing. Nejedlý

LIE – 25. srpna 2022 od 10:00 h, učebna N-19
2.B (příjmení. jméno.) – Šo. D.
Komise:

ČEJ – 26. srpna 2022 od 8:15 h, učebna N-19
2.B (příjmení. jméno.) – Šo. D.
Komise:

MAT – 29. srpna 2022 od 8:15 h, učebna N-26
2.B (příjmení. jméno.) – Šo. D.
Komise:

STAT – 29. srpna 2022 od 10:00 h, učebna N-26
2.B (příjmení. jméno.) – Šo. D.
Komise:

ÚČE – 30. srpna 2022 od 8:15 h, učebna N-22
2.B (příjmení. jméno.) – Šo. D.
Komise:

MAM – 30. srpna 2022 od 10:00 h, učebna N-22
2.B (příjmení. jméno.) – Šo. D.
Komise: