1. ročník

Český jazyk

KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. 2., upr. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7235-400-9.

Literatura a estetika

BLÁHOVÁ, Renata a Ivana DOROVSKÁ. Literatura pro 1. ročník středních škol. Brno: Didaktis, c2008. ISBN 978-80-7358-115-2.

Matematika

Bude upřesněno při výuce.

Anglický jazyk

FALLA, Tim, Paul A. DAVIES, Eva PAULEROVÁ, Christina DE LA MARE, Katherine STANNETT a Jeremy BOWELL. Solutions: pre-intermediate. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN 978-0-19-451056-1.

Dějepis

ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ, František PARKAN a Milan KUDRYS. Dějepis pro střední odborné školy: české a světové dějiny. 3., rozšířené vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2016. ISBN 9788072355808.

Fyzika

Jakákoliv učebnice středoškolské fyziky.

LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy I. 5., přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2012. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 9788071964285.

Zpracování dokumentů na PC

Jakýkoliv program pro psaní všemi deseti. Například iATF na www.vsemideseti.cz.

obor Strojírenství

Strojírenská technologie 1

Miroslav Hluchý, Oldřich Modráček, Rudolf Paňák.

  • 1. díl: Nauka o materiálu.
    Nakladatelství: Scienta, 2007. ISBN: 80-86960-26-5.
  • 2. díl: Metalografie a tepelné zpracování.
    Nakladatelství: Scienta, 2002. ISBN: 80-7183-265-0.

obor Ekologie

Ekologie

KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 3., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2004.
ISBN 9788071689027.

BRANIŠ, Martin. Základy ekologie a ochrany životního prostředí: učebnice pro střední školy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2004. ISBN 80-7333-024-5.

Biologie

JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 11. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2014. ISBN 978-80-7182-338-4.

NOVOTNÝ, Ivan a Michal HRUŠKA. Biologie člověka. 5., rozšířené a upravené vydání. Praha: Fortuna, 2015. ISBN 978-80-7373-128-1.

Chemie

HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia (1.- 3. díl). 3. přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-141-1.

RŮŽIČKOVÁ, Květoslava a Bohumír KOTLÍK. Chemie v kostce: pro střední školy. 2. vyd. Praha: Fragment, 2013. ISBN 978-80-253-1962-8. Či jakákoli učebnice gymnaziální chemie.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie: sbírka příkladů pro studenty středních škol. Brno: Proton, 2001. ISBN 8090240224.

Geografie

DEMEK, Jaromír, Vít VOŽENÍLEK a Miroslav VYSOUDIL. Geografie 1 pro střední školy. 2., přeprac. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2012. ISBN 9788072355198.

KASTNER, Jiří, Zdeněk ČERMÁK, Milan HOLEČEK, Vít JANČÁK, Ludvík KOPAČKA, Hana KÜHNLOVÁ, Daniel ŘEHÁK a Jiří TOMEŠ. Geografie 4: geografie České republiky: pro střední školy. 3., přepracované vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2016. ISBN 9788072355716.