PŘIHLÁŠKA
Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2023. Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu, včetně posudku o zdravotní způsobilosti, datum zkoušky není třeba vyplňovat. Uchazeč termín zkoušky obdrží v dopise, který mu škola zašle.

Žáci s UKR národností předkládají originál vysvědčení za 2 roky studia + jeho úřední překlad do českého jazyka.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

Přihlášku lze zaslat poštou, přes datovou schránku nebo osobně doručit do školy na sekretariát či k rukám ředitele školy.
Úřední hodiny: pondělí až pátek 8:00-15:30 hod.

Jednotná kritéria pro přijímání žáků

Dnem 30.01.2023 vkládáme kritéria 1. kola přijímacího řízení 2023: Kritéria 2023 – 1. kolo.

Do maturitních oborů uchazeči žáci konají povinnou, státem organizovanou přijímací zkoušku z ČJ a MAT.
  • přijimací zkoušky se započítávají váhou 60% (CERMAT)
  • školní prospěch 8. a 9. třídy (2. pololetí 8. třdy a 1. pololetí 9. třídy) vahou 40%

V případě, že ke studiu některého z nabízených oborů dojde neúměrně vysoký počet přihlášek (3x více uchazečů, než škola může přijmout), ředitelství školy si vyhrazuje možnost zařadit další kritérium přijetí ve formě řízeného standardizovaného hodnoceného motivačního pohovoru. V tomto případě dojde k odlišnému rozvržení hodnotících kritérií takto:

  • 60 % se započte výsledek JPZ,
  • 10 % výsledek hodnocení ze ZŠ,
  • 30 % výsledek hodnocení standardizovaného motivačního pohovoru.

Přijímání žáků s odlišným mateřským jazykem – informace zde.

Uchazeči o obory SOU s výučním listem se do oborů Nástrojař a Strojní mechanik přijímají bez přijímací zkoušky, do oboru Elektromechanik s přijímací zkouškou. Podrobně viz. soubor Kritéria 2023.

Přípravné kurzy zdarma

Škola pro přihlášené žáky organizuje bezplatnou přípravu k přijímací zkoušce. Více informací na stránce Přípravné kurzy.