Kritéria pro 3. kolo Přijímacího řízení jsou stejná jako Kritéria 1. kola.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST
Dokument s požadavky na zdravotní způsobilost žáků jednotlivých oborů ve škole.
Doporučujeme jej předložit a konzultovat s lékaři při práci s přiláškou.

PŘIHLÁŠKA
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává elektronickou přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole přes systém CERMATu do od 1. do 20. února 2024. Přihláška se podává jedním ze tří předepsaných způsobů, včetně posudku o zdravotní způsobilosti, popřípadě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, pokud jej uchazeč má. Uchazeč informace ke zkoušce obdrží v systému od společnosti CERMAT.

Žáci s UKR národností předkládají originál vysvědčení za 2 roky studia + jeho úřední překlad do českého jazyka.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat tři přihlášky. Pokud uchazeč podává tři přihlášky, uvedí školy v pořadí dle prioritizace.

Jednotná kritéria pro přijímání žáků

Dnem 29.01.2024 vkládáme kritéria 1. kola přijímacího řízení 2024: ke stažení zde.

Do maturitních oborů uchazeči žáci konají povinnou, státem organizovanou přijímací zkoušku z ČJ a MAT.
  • přijimací zkoušky se započítávají váhou 80% (CERMAT)
  • školní prospěch 8. a 9. třídy (2. pololetí 8. třdy a 1. pololetí 9. třídy) vahou 20%

V případě, že ke studiu některého z nabízených oborů dojde neúměrně vysoký počet přihlášek (3x více uchazečů, než škola může přijmout), ředitelství školy si vyhrazuje možnost zařadit další kritérium přijetí ve formě řízeného standardizovaného hodnoceného motivačního pohovoru. V tomto případě dojde k odlišnému rozvržení hodnotících kritérií takto:

  • 80 % se započte výsledek JPZ,
  • 10 % výsledek hodnocení ze ZŠ,
  • 10 % výsledek hodnocení standardizovaného motivačního pohovoru.

Přijímání žáků s odlišným mateřským jazykem – informace zde.

Uchazeči o obory SOU s výučním listem se do oborů Elektromechanik, Nástrojař a Strojní mechanik přijímají bez přijímací zkoušky. Podrobně viz. soubor Kritéria 2024.