Jednotná kritéria pro přijímání žáků

Dnem 24.5.2022 vkládáme kritérie 2. kola přijímacího řízení 2022: Kritéria 2022 – 2. kolo.

Dnem 31.01.2022 vkládáme jednotná kritéria přijímacího řízení 2022: Kritéria 2022 + oprava čísel oborů. 

Do maturitních oborů uchazeči žáci konají povinnou, státem organizovanou přijímací zkoušku z ČJ a MAT.
  • přijimací zkoušky se započítávají váhou 60% (CERMAT)
  • školní prospěch 8. a 9. třídy (2. pololetí 8. třdy a 1. pololetí 9. třídy) vahou 40%

Přijímání žáků s odlišným mateřským jazykem – informace zde.

Uchazeči o obory SOU s výučním listem se do oborů Nástrojař a Strojní mechanik přijímají bez přijímací zkoušky, do oboru Elektromechanik s přijímací zkouškou. Podrobně viz. soubor Kritéria 2022.

PŘIHLÁŠKA
Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2022. Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu, včetně posudku o zdravotní způsobilosti, datum zkoušky není třeba vyplňovat. Uchazeč termín zkoušky obdrží v dopise, který mu škola zašle.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

Přihlášku lze zaslat poštou, přes datovou schránku nebo osobně doručit do školy na sekretariát či k rukám ředitele školy.
Úřední hodiny: pondělí až pátek 8:00-15:30 hod.

Přípravné kurzy zdarma

Škola pro přihlášené žáky organizuje bezplatnou přípravu k přijímací zkoušce. Více informací na stránce Přípravné kurzy.