Obnovení provozu školy pro nižší ročníky

Individuální konzultace – SOU (odborný výcvik)

22.6.– 23. 6. 2020
1E       1. skupina
1N       1. skupina
1Z       1. skupina (Bc. Kopáček)
2 NZ    1. skupina (Bc. Kopáček)

24.6.- 25. 6. 2020
1E       2. skupina
1N       2. skupina
1Z       2. skupina (p. Bureš)
2 NZ   2. skupina (p. Šlapák)

Individuální konzultace – SOŠ

22. 6. 2020
1A  8:15 – 12:00 h (Mgr. Musílková)
2B  8:15 – 9:00 h (Ing. Bočan)
MAT 11:00 – 11:45 h – dle předchozí domluvy (Mgr. Plecitá)

3.B EKOL – Laboratorní praxe
16. – 18.6.
22.6.
24.6.

Konec školního roku, třídnické hodiny, předání vysvědčení – pátek 26.6.

SOU
8:15-9:00 hod

SOŠ
1. ročníky … 8:15-9:00 hod
2. ročníky … 9:30-10:15 hod
3. ročníky … 10:45-11:30 hod

ŘEDITELSKÉ VOLNO
29. a 30. 6. 2020

OZNÁMENÍ 27.5. 2020

Vzhledem k probíhajícím maturitním zkouškám, závěrečným zkouškám a přijímacímu řízení, nemá naše škola dostatečné personální a prostorové podmínky k realizaci vzdělávacích a socializačních aktivit.

Konzultace popř. třídnické hodiny budou vypsány nejdříve od 22. 6. 2020. Sledujte web školy.

Částečné obnovení provozu školy pro závěrečné ročníky

Výuka závěrečných ročníků začíná od pondělí 11.5.2020.

Od 11.5.2020 se otevírá škola pro konzultace závěrečných ročníků (4. ročník SOŠ a 3.ročník SOU) za účelem přípravy žáků k maturitním a závěrečným zkouškám. Na stránkách školy bude uveřejněn rozvrh konzultací. Konzultace se týkají shrnutí profilových předmětů které jsou předmětem zkoušek. Účast žáků je dobrovolná, ale škola eviduje jejich přítomnost.

Více informací naleznete v propozicích.

Školní jídelna

Od 11. 5 se obnovuje školní stravování jak pro zaměstnance, tak pro konzultující žáky závěrečných ročníků. Jídelna vaří pro minimálně 10 strávníků s jedním menu. Objednávky lze učinit přes www.strava.cz.

Výdej obědů probíhá od 11:30 do 12:30.

Samostudium – E-learning pro žáky

Vážení studenti a rodiče, vzhledem k mimořádné situaci bude veškerá výuka vedená ve školním e-learningovém systému Moodle.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Upozorňujeme, že v době mimořádného stavu je výuka zadávaná dálkovou formou pro všechny žáky školy povinná.

Učitelé provádějí hodnocení odevzdaných úkolů a prací.

Učební materiály a pokyny pro samostudium naleznete na e-learningovém kurzu školy MOODLE v sekci Mimořádný stav, každá třída má svůj kurz s uveřejněnými úkoly, učebními texty ad.

Žáci SOŠ při nástupu do 1. ročníku studia obdrželi přihlašovací údaje. V případě, že si je nepamatují, kontaktují Ing. M. Hájkovou na emailu mhajkova@soshorovice.cz.

Žáci SOU se přihlašují jako hosté a používají vstupní heslo: tlustice.

Od 11. 03. 2020 se škola uzavírá až do odvolání na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, sledujte webové stránky školy a msmt.cz.

Dne 10. 03. 2020 vydala Vláda České republiky opatření k uzavření středních škol na dobu neurčitou. Od středy dne 11. 03. 2020 bude do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních školách a vysokých školách.

K tomu ředitel školy vydává následující opatření:

  • Počínaje dnem 11.3.2020 se uzavírá škola pro výuku žáků a pro činnost svářečské školy. Zastavuje se provoz školní jídelny pro všechny strávníky.
  • Podrobné informace na webu www.soshorovice.cz
  • Stav může být průběžně aktualizován. Cizí osoby nebudou mít do budovy přístup bez vědomí ředitele školy nebo zástupkyně a vedoucí pedagožky.

Ing.Vladimír Kebert, CSc
ředitel školy