Od 24. května 2021 začíná prezenční výuka. Prezenční výuka je pro žáky povinná! Pouze žáci 1. až 3. ročníků SOŠ mají v termínu 24. a 25. května ředitelské volno.

Rozpis testování od 26.5.2021 - SOŠ

Valdek – testování tříd, které zde mají výuku od 8:15 hod začne v 7:45 hod.

Testování bude probíhat v průjezdu školy. Následně přejdete do prostoru ke školnímu hřišti, kde budete čekat 15 min na výsledky. V případě, že výsledek Vašeho testu bude negativní, budete vpuštěni do budovy školy, kde se přezujete v šatně a půjdete podle rozvrhu do učebny. V případě, že Váš výsledek bude pozitivní, budete odesláni do vyhrazené místnosti, kam budou přivoláni Vaši rodiče a Ti Vás odvezou domů.
Pokud se na testování zpozdíte, je možné být otestován do 9:00 hod. Poté už do školy nebude přístup.

Pokud z vážných důvodů nebudete moci přijít do školy ve středu 26.5., informujte třídního učitele. Budete testování první den Vašeho příchodu do školy.

Pokud někdo bude mít potvrzení od lékaře o prodělaném covidu v posledních 90 dnech, po předložení tohoto potvrzení nebude testován.

Studenti o přestávkách NEBUDOU MOCI opouštět budovu školy. Během celé doby v budově školy je povinnost mít zakrytá ústa a nos ochranným filtrem FFP2 nebo KN95 a dodržovat hygienická pravidla – rozestupy a časté mytí rukou. Třídy budou pravidelně větrány.

Testování na COVID-19 probíhá vždy v pondělí testy: Singclean Covid-19 test KIT.

Stravování

Školní jídelna vaří jak obědy, tak také poskytuje svačiny. Stravu je třeba si objednat nejpozději 3 dny před požadovaným dnem (tedy, na 26.5., si objednejte nejpozději do nedělního večera na www.strava.cz, jak jste byli zvyklí). Pozor, došlo k navýšení ceny za svačinu na 17 Kč. Cena oběda je 30 Kč.

Od 26. dubna 2021 začíná prezenční výuka odborného výcviku, praxe a praxe žáků ve firmách. Prezenční výuka je pro žáky povinná!

26.4.-30.4.2021 lichý týden
Žáci SOU – 1Z, 2EN, 3NZ. Ostatní pracuji distančně.

3.5.-7.5.2021 sudý týden
Žáci SOU – 1EN, 2Z, 3NZ. Ostatní pracuji distančně.

Žáci SOŠ
3.5.2021 1B
4.5.2021 3B
5.5.2021 2B
Ostatní pracuji distančně.

Žáci si mohou přihlásit obědy – vaříme! Pokud na obědy nechodí, svačinu s sebou. Žáci nesmí opouštět areál školy!

Testování na COVID-19 probíhá vždy v pondělí a středu testy: Lepu SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit.

V období od 4. 1. 2021 do odvolání je škola kompletně ZAVŘENÁ a opět platí distanční výuka pro všechny ročníky a obory.

Jídelna je v provozu pro pro zaměstnance školy a žáky ze speciální a Žebrácké školy.

Obnovení výuky

Od 7.12. se do školy vrací 1.-3. ročníky SOŠ, bude probíhat tzv. rotační výuka. Upravené rozvrhy (týká se všech tříd) naleznete na https://mail.soshorovice.cz/rozvwww/rozvrh.htm.
V termínu  7.12. – 11.12 jsou ve škole třídy: 1.A, 1.C, 2.B, 3.B, 4.A a 4.B.
Ostatní třídy (1.B, 2.A, 2.C, 3.A) mají distanční výuku.
V termínu 14.12. – 18.12.
jsou ve škole třídy: 1.B, 2.A, 2.C, 3.A, 4.A a 4.B. Ostatní třídy (1.A, 1.C, 2.B, 3.B) mají distanční výuku.

Žáci, kteří budou mít zájem o obědy, si je musí sami přihlásit (www.strava.cz). 

21. a 22.12. jsou Dny boje proti Covidu = výuka není.

Od 25.11. se do školy vrací závěrečné ročníky (SOU – 3.ročník a SOŠ – 4.ročník) a opět probíhají praxe.

Od pondělí 5. října do pátku 23. října 2020 bude probíhat distanční výuka, která je dle novelizace školského zákona povinná. Následují podzimní prázdniny 26.-30.10.2020. Distanční výuka pokračuje od 2. listopadu do odvolání MŠMT.

Veškeré informace ke studiu najdete v Moodle a MS Teams. Přihlašovací údaje jste obdrželi od třídního učitele.
Vstup do Moodlu jako host, lze provést pomocí hesla: horovice (SOŠ), tlustice (SOU).

Návod na přihlášení do Teams (Office365 pro žáka)

MS Teams je součásti služby Microsoft Office 365.

 1. Přihlašovací stránka je https://login.microsoftonline.com.
 2. Po vyplnění e-mailu budete vyzváni k zadání hesla.
 3. Po zadání hesla budete vyzváni k jeho změně. Heslo musí mít nejméně 8 znaků v kombinaci 3 různých znakových sad (např. velké písmeno, malé písmeno a číslo nebo velké písmeno, malé písmeno a znak).
  Heslo budou žáci potřebovat při přihlašování do systému, pokud nepoužijete nabídku zapamatovat.
 4. Po přihlášení se Vám zobrazí kompletní nabídka sady Microsoft Office 365. Vyhledejte si ikonu Teams a klikněte na ni.
 5. Nyní se Vám zobrazí nabídka týmů, ve kterých jste zařazeni. Veškerá nabídka ohledně programu je v levém menu.

Instalace Teams na mobilním telefonu

 1. Nejprve si otevřete na telefonu Obchod Play (systém Android) nebo App Store (systém iOS) dle typu telefonu. Dejte v „tomto obchodu“ vyhledat aplikaci MICROSOFT TEAMS. Poté si ji stáhněte (je zdarma). Návod je pro Android.
 2. Po instalaci se Vám objeví ikona v telefonu, na kterou klikněte, a program se spustí. Zvolte položku PŘIHLÁSIT SE.
 3. Poté se objeví nabídka na Váš e-mail. Vyplňte ho (např. novak.jan20@soshorovice.onmicrosoft.com.
 4. Poté vyplňte heslo ke školnímu e-mailu.
 5. Po přihlášení se Vám zobrazí nabídka, kterou projděte postupně stvrzením nabídek DALŠÍ.
 6. Nakonec se objeví základní plocha aplikace s volbami.

Instalace Office 365

1) Ve webovém prohlížeči zadáte adresu www.office.com a kliknete na přihlášení.
2) Zadáte email ve tvaru prijmeni.jmeno20@soshorovice.onmicrosoft.com, kliknete na tlačítko Další.
3) Zadáte heslo: StudentHeslo555 (v případě prvního přihlášení), kliknete na tlačítko Přihlásit se.
4) Budete vyzváni ke změně hesla (stávající heslo mají všichni žáci 1. ročníků).
5) Zobrazí se vám okno s jednotlivými programy, které můžete používat online.
6) Pro instalaci klikněte na Nainstalujte si Office (vpravo nahoře, obr. 1) – volba Aplikace Office 365 a dál postupujte dle návodu.
NEBO
1) Kliknete na svoji fotografii (iniciály) – volba Můj profil Office.
2) V levé nabídce si vyberte Aplikace a zařízení

3) Zobrazit se okno (obr. 2) – kliknete na Nainstalovat Office.
3) U
ložte spustitelný soubor.
4) Spusťte stažený soubor a postupujte dle návodu.

MŠMT - Covidová opatření