Jeden den chemikem

Studenti IT na VŠ

Klub Developers 2019-2020
Klub Developers byl ve školním roce 2019/2020 transformován na Mladého programátora. Je určený především pro žáky 1. ročníků oboru IT s cílem podpořit žáky v práci s programem Python (programovací konstrukce, internet věcí).
Lektor: Ing. Věra Rabochová, lektor junior Jiří Morariu.

Exkurze v RTsoft
Žáci SOŠ a SOU Hořovice – kariérní nabídka s přednáškou NETTE Framework  Workshop k nadstavbám PHP – NETTE.

Den objevů a poznání 2019
Proběhl 3. října 2019 v areálu učiliště v Tlustici. Jedná se o netradiční seznámení s učebními a maturitními obory, součástí dne je prezentace firem, kde si uchazeči mohou ověřit , zda o ně bude po absolvování školy zájem na trhu práce. Ve videu můžete shlédnout probíhající den.

Klub Developers

Matematický kroužek 2

Matematický kroužek 1

Exkurze – Nové technologie
Foto žáci a Ing. Janda – Setkání se zástupcem firmy Mubea  – kariérní nabídka a možnosti práce ve firmě pro žáky SOŠ a SOU Hořovice.

Workshop – ve spolupráci se společností RTsoft Plzeň – využití NETTE Framewok v tvorbě dynamického webu.

Vybavení školy pořízené z Krajského akčního plánu – foto: