Dne 06.06.2022 je uveřejněn seznam uchazečů do 2. kola Přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Dnem 24.5.2022 vkládáme kritéria 2. kola přijímacího řízení 2022: Kritéria 2022 – 2. kolo.

Do maturitních oborů se započítává státem organizovaná přijímací zkouška uchazeče z 1. kola váhou 60 % a školní prospěch 8. a 9. třídy (2. pololetí 8. třdy a 1. pololetí 9. třídy) vahou 40%.
 

Dne 04.03.2022 je uveřejněn seznam uchazečů do 1. kola Přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Dnem 31.01.2022 vkládáme jednotná kritéria přijímacího řízení 2022: Kritéria 2022

Do maturitních oborů uchazeči konají povinnou, státem organizovanou přijímací zkoušku z ČJ a MAT.
  • přijimací zkoušky se započítávají váhou 60%
  • školní prospěch 8. a 9. třídy (2. pololetí 8. třdy a 1. pololetí 9. třídy) vahou 40%

Uchazeči o obory SOU s výučním listem se do oborů Nástrojař a Strojní mechanik přijímají bez přijímací zkoušky, do oboru Elektromechanik s přijímací zkouškou. Podrobně viz. soubor Kritéria 2022.

Škola pro přihlášené žáky organizuje bezplatnou přípravu k přijímací zkoušce. Více informací na stránce Přípravné kurzy.

Uchazeč termín zkoušky obdrží v dopise, který mu škola zašle v týdnu od 7.3.2022.