Seznamy uchazečů do 1. kola Přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 budou brzy uveřejněny.

Pro vysoký zájem o obor Veterinářství, bude součástí Přijímací zkoušky ústní pohovor. Bližší informace naleznete v sekci Přijímací zkouška.