SOŠ - MATURITNÍ OBORY

Výsledky druhého kola přijímacího řízení zveřejněny ke dni 13.06.2022 – 14:00 hod. 

Ve výše uvedeném souboru jsou uvedeni žáci, kteří byli přijati ke studiu ve 2. kole přijímacího řízení.

Ostatní žáci nebyli přijati
a) z důvodu nesplnění kritérií pro 2. kolo – nesplněna vstupní kritéria tím, že spolu s přihláškou nedoložili účast/výsledky u jednotné přijímací zkoušky z 1. kola řízení (viz. pokyny z 24.5. v sekci volná studijní místa), a nebo nevyhověli hodnocením prospěchu na ZŠ – dostatečné hodnocení.
b) z kapacitních důvodů – byla dána přednost žákům s lepšími vstupními výsledky do přijímacího řízení.

Všem nepřijatým je odeslán dopis do vlastních rukou se zdůvodněním nepřijetí a poučením.

Zápisové lístky odevzdávejte do 10 pracovních dnů na sekretariát školy – v praxi do pondělí 27.5.2022.

Rozhodnutí o přijetí odchází obyčejnou poštou 13.06.2022. Rozhodnutí o nepřijetí se odesílají do vlastních rukou 14.6.2022.

Výsledky prvního kola přijímacího řízení zveřejněny ke dni 29.04.2022

Zápisové lístky odevzdávejte do 10 pracovních dnů na sekretariát školy – v praxi do pátku 13.5.2022.

Rozhodnutí odchází obč. poštou 03.05.2022.

SOU - UČEBNÍ OBORY

Výsledky druhého kola přijímacího řízení zveřejněny ke dni 24.05.2022. Zápisové lístky odevzdávejte do 5 pracovních dnů – v praxi do úterý 31.05.2022.

Výsledky prvního kola přijímacího řízení zveřejněny ke dni 22.04.2022. Zápisové lístky odevzdávejte do 10 pracovních dnů – v praxi do pátku 06.05.2022.