SOŠ - MATURITNÍ OBORY

Výsledky prvního kola přijímacího řízení jsou zveřejněny.

Výsledky jsou řazeny dle oboru a následně ID (identifikačního čísla) uchazeče. Iniciály jsou v pořadí jméno příjmení.

Všem nepřijatým je odeslán dopis do vlastních rukou se zdůvodněním nepřijetí a poučením.

Zápisové lístky odevzdávejte do 10 pracovních dnů na sekretariát školy – v praxi do úterý 16.5.2023.

Rozhodnutí o přijetí odchází obyčejnou poštou 02.05.2023. Rozhodnutí o nepřijetí se odesílají do vlastních rukou 28.04.2023.

SOU - UČEBNÍ OBORY

Výsledky druhého kola přijímacího řízení zveřejněny ke dni 16.05.2023. Zápisové lístky odevzdávejte do pátku 19.05.2023.

Výsledky prvního kola přijímacího řízení zveřejněny ke dni 22.04.2023. Zápisové lístky odevzdávejte do 10 pracovních dnů – v praxi do pátku 09.05.2023.

Výsledky jsou řazeny dle oboru a následně ID (identifikačního čísla) uchazeče.