CHZ – 28. srpna 2023 od 08:30 h, učebna V-BI

3.C – (příjmení.jméno.) => Ha. N. a Va. K.
komise: Ing. Červená, MVDr. Moutelíková, MVDr. Gardoň

MIP – 28. srpna 2022 od 10:30 h, učebna V-BI

3.C – (příjmení.jméno.) => Va. K.
komise: Ing. Červená, MVDr. Moutelíková, MVDr. Gardoň

OPRAVNÉ ZKOUŠKY

SOŠ

MAT – 28. srpna 2023 od 08:30 h, učebna N-22

2.A – (příjmení.jméno.) => Ža. J.
2.B
– (příjmení.jméno.) => Sm. A.
2.C
– (příjmení.jméno.) => Rů. A.
2.D
– (příjmení.jméno.) => Li. F.
3.C
– (příjmení.jméno.) => Gl. J.
komise: Mgr. Hráchová, Mgr. Plecitá, Ing. Pospíšil

ČEJ – 28. srpna 2023 od 08:30 h, učebna N-19

3.B – (příjmení.jméno.) => Ph. Th. Ng. L.
komise: Mgr. Vlčková, Mgr. Pustková, Ing. Krausová

ÚČE – 28. srpna 2023 od 10:30 h, učebna N-19

3.B – (příjmení.jméno.) => Ph. Th. Ng. L.
komise: Ing. Chlustinová, Ing. Krausová, Ing. Nejedlý

STF – 28. srpna 2023 od 10:30 h, učebna N-19

3.B – (příjmení.jméno.) => Šv. E.
komise: Ing. Nejedlý, Ing. Krausová Ing. Chlustinová

ABI – 28. srpna 2023 od 08:30 h, učebna V-CHU

2.C – (příjmení.jméno.) => Br. T.
3.C
– (příjmení.jméno.) => Př. E.
komise: Mgr. Šteffková, Mgr. Mertová, Ing. Hájková

LAT – 28. srpna 2023 od 08:30 h, učebna V-CHU

3.C – (příjmení.jméno.) => Lu. N.
komise: Mgr. Mertová, Mgr. Šteffková Ing. Hájková

SOU

Technická dokumentace – 28. srpna 2023 od 08:00 h, učebna Tlustice

(příjmení.jméno.) => Ve. A.
komise: Lhotáková, Jelínková, Hrabák

Technologie/Technická dokumentace – 28. srpna 2023 od 08:00 h, učebna Tlustice

(příjmení.jméno.) => Žá. J., Ma. M., Li. N.
komise:  Štěpnička, Veselý, Cibulka

Strojnictví/Technologie – 28. srpna 2023 od 10:00 h, učebna Tlustice

(příjmení.jméno.) => Sn. D., Kó. V., Ma. M., Li. N.
komise: Štěpnička, Lhotáková, Hrabák

Strojírenská technologie – 28. srpna 2023 od 11:00 h, učebna Tlustice

(příjmení.jméno.) => Zo. T., Li. T.
komise: Štěpnička, Jelínková, Pustková

Základy ekonomiky – 28. srpna 2023 od 12:00 h, učebna Tlustice

(příjmení.jméno.) => Li. N.
komise: Bartáková, Pustková, Plesnivý

Technologie – 28. srpna 2023 od 12:00 h, učebna Tlustice

(příjmení.jméno.) => Zo. T., Li. T.
komise: Štěpnička, Jelínková, Pustková

Stroje a zařízení – 29. srpna 2023 od 08:00 h, učebna Tlustice

(příjmení.jméno.) => Ma. M., Li. N.
komise: Štěpnička, Lhotáková, Hrabák

Odborný výcvik – 30. srpna 2023 od 07:30 h, učebna Tlustice

(příjmení.jméno.) => Ma. M., Li. N.
komise: Hrabák, Veselý, Cibulka