VYT – 10. června 2022 od 08:15 h, učebna VYN-2

1.C – (příjmení.jméno.) => Ro. E.
komise: Mgr. Čepeláková, Ing. Rabochová, Ing. Chlustinová

VYT – 08. června 2022 od 12:05 h, učebna V-VY

3.C – (příjmení.jméno.) => Kl. P., Uh. A., Vo. T.
komise: Ing. Hájková, Mgr. Mertová, Mgr. Šteffková

EKO – 06. června 2022 od 08:15 h, učebna N-41

3.C – (příjmení.jméno.) => Be. B., Bu. K., Jí. R., Kl. P., Uh. A., Vo. T.
komise: Ing. Hájková, Ing. Krausová, Mgr. Šteffková

EKOL – 06. června 2022 od 08:15 h, učebna N-41

1.C – (příjmení.jméno.) => Če. E., Ch. F., Ku. L., Ro. E., Ur. V.
komise: Ing. Hájková, Ing. Krausová, Mgr. Šteffková

ODY – 07. června 2022 od 10:05 h, učebna N-41

3.C – (příjmení.jméno.) => Kl. P., Uh. A., Vo. T.
komise: Ing. Hájková, Mgr. Hráchová, Bc. Mikulová

GEOG – 07. června 2022 od 10:05 h, učebna N-41

1.C – (příjmení.jméno.) => Ur. V.
komise: Ing. Hájková, Mgr. Hráchová, Bc. Mikulová

MAT – 14. června 2022 od 10:05 h, učebna N-42

3.C – (příjmení.jméno.) => Uh. A., Kl. P.
1.D
– (příjmení.jméno.) => Ša. M.
komise: Mgr. Plecitá, Mgr. Hráchová, Ing. Hájková

MAT – 21. června 2022 od 10:05 h, učebna N-22

1.C – (příjmení.jméno.) => Ro. E. P.
2.B
– (příjmení.jméno.) => Pi. J.
3.A
– (příjmení.jméno.) => Gr. Š.
komise: Mgr. Plecitá, Mgr. Hráchová, Ing. Havlíček

ZPV – 07. června 2022 od 10:05 h, učebna N-42

1.A – (příjmení.jméno.) => Be. T., Dv. ., Hr. M., Ja. F., Sl. M., Ta. T., Ža. A.
1.B
– (příjmení.jméno.) => Há. V., Ma. M., Žá. A.
komise: Ing. Hájková, Mgr. Hráchová, Bc. Mikulová

ABI – 9. června 2022 od 11:15 h, učebna V-01 (Valdek, naproti Penny)

1.C – (příjmení.jméno.) => Br. T., Ch. F., Ku. L., Ro., E.
2.C
– (příjmení.jméno.) => Z. S., Př. E., Rů. A., Va. K.
3.C
– (příjmení.jméno.) => Bu. K., Kl. P., Ko. J., Uh. A., Vo. T.
komise: Mgr. Mertová, Mgr. Šteffková, Bc. Mikulová

ABI – 16. června 2022 od 11:00 h, učebna N-40

2.C – (příjmení.jméno.) => Za. S., Rů. A., Va. K.
komise: Mgr. Šteffková, Ing. Hájková, Ing. Bočan

PRA – 13. června 2022 od 08:15 h, učebna N-40

3.C – (příjmení.jméno.) => Uh. A., Kl. P.
komise: Mgr. Šteffková, Mgr. Musílková, Ing. Hájková

16. června 2022 od 13:00 h, učebna V-CHL (Valdek, naproti Penny)

LAK – 2.C – (příjmení.jméno.) => Fi. N.
LAT – 3.C
– (příjmení.jméno.) => Uh. A., Vo. T.
LVT – 3.C –
(příjmení.jméno.) => Be. B., Bu. K.
komise: Mgr. Mertová, Bc. Mikulová, Ing. Hájková

CHB – 17. června 2022 od 11:15 h, učebna V-CHL (Valdek, naproti Penny)

1.C – (příjmení.jméno.) => Če. E., Ch. F., Ro. E., Ro. A.
3.C
– (příjmení.jméno.) => Kl. P., Uh. Al., Vo. T.
komise: Mgr. Mertová, Bc. Mikulová, Ing. Hájková

CHEM – 17. června 2022 od 11:15 h, učebna V-CHL (Valdek, naproti Penny)

2.C – (příjmení.jméno.) => Fi. N., Rů. A.
3.C
– (příjmení.jméno.) => Be. B., Pe. E.
komise: Mgr. Mertová, Bc. Mikulová, Ing. Hájková

ŽIP – 10. června 2022 od 11:10 h, učebna V-02

3.C – (příjmení.jméno.) => Jí. R., Uh. A., Kl. P.
komise: Ing. Hájková, Mgr. Mertová, Bc. Mikulová

OPRAVNÉ ZKOUŠKY

EKO – 20. června 2022 od 08:15 h, učebna N-22

4.A – (příjmení.jméno.) => Bu. V.
komise: Ing. Chlustinová, Ing. Krausová, Ing. Nejedlý

TVA – 21. června 2022 od 08:15 h, učebna N-09

4.A – (příjmení.jméno.) => Bu. V., Fe. D., Fr. M., Mi. O.
komise: Barták, Ing. Rabochová, Mgr. Čepeláková

STT – 21. června 2022 od 08:15 h, učebna N-29

4.B – (příjmení.jméno.) => Ab. L.
komise: Ing. Smíšek, Ing. Jelínková, Ing. Havlíček