Tichá podpora stávky

Vážení,

učitelé a nepedagogičtí pracovníci zdejší SOŠ a SOU Hořovice podporují stávku proti připravovaným vládním opatřením.

K věci bylo vydáno následující prohlášení:

 • Primárním důvodem podpory stávky není finanční ohodnocení učitelů.
 • Důsledkem vládních opatření je m.j. snížení dnešní hodnoty PHmax na přibližně 80 % dnešního stavu. PHmax určuje maximální počet financovaných učitelských přímo vyučovaných hodin
  ve škole. Např. zdejší škola může mít financovaných přibližně 1 000 hodin a podle nové verze by se rozvrh hodin musel omezit na cca 750-800 hodin.
 • Důsledkem toho by bylo:
  • neúměrné omezení plně rozvíjet školní vzdělávací program, počet přidělených vyučovacích hodin bude „na hraně“ udržitelnosti bez větší možnosti organizovat dodatečnou výuku (tj. podle potřeby individuálně rozhodnou o rozdělení na více skupin).
  • Prolomení počtu žáků ve skupině na výuku cizích jazyků (doposud max. 23 žáků).
  • Minimální možnosti půlení cvičení (laboratoře, dílna) kde učitel bude mít namísto
   12 žáků větší skupinu – důsledky bezpečnosti, žáci se budou muset dělit o pracoviště (u počítače, u strojních zařízení, v laboratoři, u mikroskopu, při pitvě zvířat atd. ….) V dlouhodobém horizontu podporujeme zachovat zastoupení odborné složky všech oborů vzdělání nejméně v dnešním rozsahu.
  • Omezení možnosti organizovat akce žáků mimo město (nároky na dozory a pedagogické doprovody) – sportovní kurzy, výjezdní praxe, zahraniční exkurze, návštěvy a stáže do provozů.
  • Výše uvedená negativa se časem propíší i do podpory žáků ohrožených školním neúspěchem stejně tak i do podpory žáků mimořádně talentovaných.
  • Nejisté je pokračování podpory práce školního psychologa, správce ICT a podobných vysoce odborných servisních služeb uvnitř školy.

U nepedagogických pracovníků školy

 • Velmi se obáváme omezení počtu a neřešení odměňování nepedagogických pracovníků. Právě u nich jde o způsob jejich odměňování.
 • Zdejší škola již od předchozího krizového období v letech 2009-2012 zaměstnává nepedagogické pracovníky na samém minimu jejich počtu, další snižování není možné.  To platí i u jejich odměňování. Výše platů nepedagogů je nižší než obvyklá výše odměny obdobných funkcí uvnitř trhu práce.
 • Nerespektování potřeby zajištění nezbytných funkcí školních agend.  Prohloubí personální krizi.  Již dnes se velmi obtížně obsazují pracovní místa kuchařek, ekonomek, elektrikářů, údržbářů, topičů, pracovnic úklidu atd. V případě stagnace hrozí kolaps obsluhy údržby a provozu škol. To v delším časovém rámci přinese ohrožení bezpečného prostředí, snížení dlouhá léta budovaného komfortu žáků ve školách a v konečné podobě dojde k ovlivnění klimatu školy. Již v dnešní době je stávající finanční zajištění hraniční.
 • Pokud nemůže dojít k navýšení financování, pak se stavíme alespoň za zachování í dnešního stavu, nikoli jeho zhoršování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *